Clicks88
fil.news

Sa Unang Pagkakataon: Diyosesis na nakapagsasalita ng Aleman Nakilahok sa Homoseksuwal na Pagdiriwang

Sa unang pagkakataon, isang diyosesis na nakapagsasalita ng Aleman ang opisyal na nakilahok sa isang homoseksuwal na idelohiya.
Noong unang araw ng Hulyo, ang diyosesis ng Feldkirch, Austria, ay nagpadala ng dalawang kinatawan, ang diyakonong si Johannes Heil at ang empleyadong lay na si Edgar Ferchl-Blum, sa martsa ng mga homoseksuwal sa Bregenz. Si Ferchl-Blum ang nangagasiwa sa Diyosesis ng "Center for Marriage and the Family". Ang mga kinatawan ng diyosesis ay may dalang mga banner at bandera na may slogan na "Rainbow pastoral". Binati din ni Deacon Heil ang mga tao. Ang diyosesis ni Feldkirch ay pinapatakbo ng radikal na Obispong si Benno Elbs.

picture: Screenshot csd-bregenz.at, #newsWouiagzngi