12:48
Františkova fatálna chyba Na Motu Proprio Traditionis Custodes, ktorým pápež František de facto zrušil tradičnú latinskú omšu, sa bude v budúcnosti hľadieť ako na fatálnu chybu jeho pontifikátu. …More
Františkova fatálna chyba

Na Motu Proprio Traditionis Custodes, ktorým pápež František de facto zrušil tradičnú latinskú omšu, sa bude v budúcnosti hľadieť ako na fatálnu chybu jeho pontifikátu.

Zdroj: Return To Tradition 02.08.2021
ľubica
prepis:lifenews.sk/32976/frantiskova-fatalna-chyba
(0:00:03) František urobil fatálnu chybu,
(0:00:05) keď sa pokúsil skoncovať s latinskou omšou.
(0:00:08) Celé si to teraz ešte raz prejdem, ale je čoraz očividnejšie,
(0:00:12) že prekročil svoje právomoci, a urobil to lajdáckym spôsobom.
(0:00:16) Sú aj takí, čo špekulujú nad tým, že tento dokument
(0:00:19) bol ušitý horúcou ihlou, a pápež …More
prepis:lifenews.sk/32976/frantiskova-fatalna-chyba
(0:00:03) František urobil fatálnu chybu,
(0:00:05) keď sa pokúsil skoncovať s latinskou omšou.
(0:00:08) Celé si to teraz ešte raz prejdem, ale je čoraz očividnejšie,
(0:00:12) že prekročil svoje právomoci, a urobil to lajdáckym spôsobom.
(0:00:16) Sú aj takí, čo špekulujú nad tým, že tento dokument
(0:00:19) bol ušitý horúcou ihlou, a pápež ho nenapísal,
(0:00:21) čo nie je pravda.
(0:00:23) Pravdepodobne tento dokument nenapísal,
(0:00:25) k čomu sa v Ríme prakticky priznali, keď povedali,
(0:00:29) že šlo o jeho tretí návrh, a komisie, ktoré ho skúmali,
(0:00:32) považovali predošlé návrhy za veľmi prísne,
(0:00:34) ale František schvaľuje každý dokument, ktorý Rím oficiálne vydá.
(0:00:39) Je to tak so všetkým, čo Vatikán oficiálne vypustí,
(0:00:42) a v tom momente, ako sa pod neho podpísal,
(0:00:44) stal sa jeho dokumentom.
(0:00:46) A ak sa dá niečo na sto percent označiť za Františkovu robotu,
(0:00:49) tak je to Tratitionis Custodes.
(0:00:51) A to, že niekto iný pápežom píše dokumenty nie je nič nového.
(0:00:54) Deje sa tak už veľa storočí,
(0:00:57) panuje však čoraz väčšia názorová zhoda o tom,
(0:00:59) že veľký a milostivý František prekročil svoje právomoci,
(0:01:02) čo už vážne prehnal, a do budúcna sa to bude vnímať ako fatálna chyba jeho pontifikátu,
(0:01:08) o čom nepochybujem.
(0:01:09) Pozrime sa na to, prečo je to tak.
(0:01:11) Okrem iného, základnou mojou hypotézou, ako aj ďalších ľudí, je to,
(0:01:16) že v pokoncilovej Cirkvi, aspoň za posledných 20 rokov,
(0:01:21) prevládal aký-taký vnútorný pokoj,
(0:01:24) ktorý pramenil z promulgácie teórie hermeneutickej kontinuity Benedikta XVI.,
(0:01:28) ktorú navrhol počas svojho pontifikátu pápež Ján Pavol II.,
(0:01:31) a ktorá naozaj ožila so Summorum Pontificum,
(0:01:34) ktoré hociktorému kňazovi povoľovalo slúžiť latinskú omšu bez toho,
(0:01:37) aby na to potreboval nejaké potvrdenie od svojho biskupa,
(0:01:40) aspoň teda na papieri to tak bolo.
(0:01:42) V skutočnosti však k tomu nedošlo,
(0:01:44) keďže biskupi využívali svoju autoritu na znepríjemnenie života kňazom,
(0:01:48) ktorí chceli slúžiť latinskú omšu,
(0:01:49) ale na papieri ktorýkoľvek kňaz, ktorý túžil túto omšu slúžiť,
(0:01:52) tak mohol nerušene urobiť.
(0:01:54) Navyše ktorákoľvek farnosť, ktorá mala farníkov túžiacich po takejto omši,
(0:01:57) mala právo ju slúžiť, keď o to farníci požiadali svojho kňaza.
(0:02:02) Čo zároveň zneužili mnohí kňazi, ktorí sami latinskú omšu nemajú v láske,
(0:02:06) podobne ako batoľa, ktorému nechutí brokolica,
(0:02:11) ale opakujem, na papieri sa omša do istej miery vrátila.
(0:02:14) Následkom toho bol nárast slúženia latinských omší,
(0:02:18) a to, čo kardinál Sarah označil za vzájomné obohatenie oboch obradov,
(0:02:21) v tomto prípade slúženie zmiešaných omší,
(0:02:24) alebo čo sa inakšie nazýva úctivé omše novus ordo, tiež zaznamenali nárast.
(0:02:29) Hermeneutická kontinuita, pre tých z vás, ktorí to nevedia,
(0:02:31) je hypotéza, ktorá, úprimne povedané, odmieta môj postoj,
(0:02:35) že 2. vatikánsky koncil znamená odluku alebo rozchod s historickými postojmi Cirkvi
(0:02:39) v celom rade tém.
(0:02:41) Hermeneutická kontinuita hovorí, že 2. vatikánsky koncil,
(0:02:44) a to, čo nastalo po ňom, vrátane novej omše,
(0:02:47) sa musí chápať vo svetle tradície a predošlého ponímania vecí v Cirkvi,
(0:02:51) a je to možné urobiť koherentným spôsobom.
(0:02:54) Očividne sa veľký a milostivý František v tomto so mnou zhodne,
(0:02:57) pretože pred niekoľkými mesiacmi povedal,
(0:02:59) že 2. vatikánsky koncil bol Magistérium,
(0:03:01) a že jedinečné expresné interpretácie boli zakázané,
(0:03:04) čo bolo prvým podkopaním hermeneutiky kontinuity,
(0:03:07) a tým druhým bolo jeho jednostranné vyhlásenie,
(0:03:11) že nová omša bola jedinečným vyjadrením rímskeho liturgického obradu,
(0:03:14) čím obral latinskú omšu aj o jej postavenie ako mimoriadnej formy
(0:03:18) rímskeho liturgického obradu, aj napriek tomu,
(0:03:20) že siaha 1500 rokov a viac do minulosti Cirkvi,
(0:03:23) a zopakujem to tu ešte raz, nie, tridentská omša
(0:03:26) nemá pôvod v Tridentskom koncile,
(0:03:29) je to jeden z veľkých historických omylov,
(0:03:31) ktorým nás modernisti neustále radi fackujú.
(0:03:34) Ale Františkov fatálny omyl nie je len ukončenie hermeneutickej kontinuity,
(0:03:38) on ju presahuje, ďaleko presahuje jeho ukončenie prístupu k latinskej omši,
(0:03:42) až k ukončeniu samotnej latinskej omše.
(0:03:45) Generálny predstavený Spoločnosti sv. Pia X. pred týždňom
(0:03:48) zverejnil oficiálnu odpoveď SSPX na Františkov zákrok proti svätej tradícii,
(0:03:53) v ktorom uviedol: „Motu Proprio Traditionis Custodes
(0:03:58) a sprievodný list vyvolali hlboký zmätok v tzv. tradicionalistickom hnutí.
(0:04:03) Celkom logicky môžeme poukázať na to, že éra hermeneutiky kontinuity,
(0:04:07) so svojou nejednoznačnosťou, ilúziami a beznádejným úsilím,
(0:04:11) radikálne skončila, len tak mávnutím ruky.“
(0:04:15) List v plnom znení som natočil a nahral tu na Youtube,
(0:04:20) keby ste si ho chceli sami vypočuť, ale má pravdu,
(0:04:23) hermeneutika kontinuity skončila, bola poslaná na smetisko dejín.
(0:04:28) Neupozornil na to len otec Pagliarani,
(0:04:32) ale aj otec Raymond Blake, anglický kňaz, ktorý má veľký vplyv na Twitteri,
(0:04:36) povedal, že František potvrdil základné tvrdenie SSPX,
(0:04:40) že 2. vatikánsky koncil zaviedol novú vieru.
(0:04:42) Citujem: „Ak má pápež s Traditionis Custodes pravdu,
(0:04:46) tak potom je hermeneutická kontinuita Benedikta XVI. nesprávna,
(0:04:50) a preto 2. vatikánsky koncil a Novus Ordo zaviedli čosi nového,
(0:04:53) čo je nezlúčiteľné s tým, čo bolo pred nimi, a preto hovorí,
(0:04:57) že FSSPX majú pravdu, keď hovoria, že máme nové náboženstvo.“
(0:05:04) Táto chyba sa prejavila tým, že rozdelenie v Cirkvi sa stalo viditeľným,
(0:05:09) a to nielen medzi tradičným a netradičným krídlom katolíkov,
(0:05:13) ale v samotnej hierarchii.
(0:05:15) Spomeňme si na slová Panny Márie z Akity:
(0:05:17) „Biskupi sa postavia proti biskupom, kardináli proti kardinálom.“
(0:05:21) Tieto slová prišli pred varovaním o ohni padajúcom z neba,
(0:05:24) a stoja za to, lenže toto vnútorné rozdelenie, táto vnútorná schizma, ak chcete,
(0:05:29) sa prejavila tou najafektovanejšou neúctou jedného biskupa k druhému tým,
(0:05:34) keď kardinál Wilton Gregory z Imperial Sea
(0:05:37) zabránil svojmu bratovi biskupovi slúžiť slávnostnú pontifikálnu omšu v katedrále,
(0:05:41) ktorá je najväčším miestom slávenia omší v celej krajine.
(0:05:44) Slúžiť ju mal arcibiskup Gullickson, o ktorom sa nedá povedať,
(0:05:47) že by bol v Cirkvi neznámym.
(0:05:49) Pod Františkom slúžil ako pápežský nuncius pre nejednu krajinu,
(0:05:52) čo znamená, že František má k nemu prinajmenšom neutrálny postoj.
(0:05:55) Je takpovediac členom klubu, alebo aspoň nie je mimo neho,
(0:05:59) a kardinál Gregory len tak zablokoval jeho natoľko očakávanú
(0:06:01) slávnostnú pontifikálnu omšu tým najafektovanejším prejavom neúcty,
(0:06:06) s akým sme sa mohli od vydania tohto dokumentu stretnúť.
(0:06:09) Túto hermeneutiku ruptúry môžeme badať aj na počínaní niektorých
(0:06:12) kostarických biskupov, ktorí nielenže úplne zakázali latinskú omšu
(0:06:16) v celej svojej krajine, ale tiež zakázali Novus Ordo omše po latinsky.
(0:06:20) Viete, tie tzv. úctivé zmiešané omše sú odteraz v Kostarike minulosťou.
(0:06:24) Mávnutím ruky s nimi skoncovali, keď podpísali biskupský dokument.
(0:06:28) Mám odkaz na španielsky dokument,
(0:06:31) z ktorého som urobil snímky obrazovky, a zverejnil na Twitteri pre každého,
(0:06:34) kto by mal záujem si ho prečítať.
(0:06:36) Tento čin predstavuje hermeneutiku ruptúry,
(0:06:38) tézu, že 2. vatikánsky koncil a všetko, čo po ňom prišlo,
(0:06:41) predstavuje rozchod s dejinnou minulosťou Cirkvi.
(0:06:44) Dokonca aj Raymond Arroyo vo svojej šou na EWTN povedal,
(0:06:47) že František šmahom ruky urobil celé Cirkevné dejiny pred 2. vatikánskym koncilom
(0:06:52) irelevantné, čo je ohromujúce vyhlásenie.
(0:06:55) Chcem pripomenúť, že Arroyo netvrdí, že by to bola dobrá vec,
(0:06:58) ale SSPX v tomto súperení tým rozhodne získala bod pre seba tým,
(0:07:02) že František im dáva zvláštnym spôsobom za pravdu,
(0:07:06) čo sa týka stavu Cirkvi po koncile.
(0:07:08) A nič nevystihne túto skutočnosť lepšie,
(0:07:10) ako otvorený list od laika na Facebooku,
(0:07:13) ktorý žiadal svojho biskupa, aby latinská omša v ich diecéze
(0:07:15) zostala naďalej prístupná, a nepoviem, o akého biskupa ide,
(0:07:19) alebo meno laika, zachovám ich v anonymite,
(0:07:22) ale tento list bol úctivý, vážil si úrad biskupa.
(0:07:28) Odpoveď, ktorú na ňu dostal, však bola svojou povahou heretická a schizmatická.
(0:07:31) Nebojte sa, mám ju tu pre vás, a je krátka:
(0:07:34) O tom, čo je cirkevná tradícia, vždy rozhoduje pápež a biskupi.
(0:07:39) Aj keď sa toto rozhodnutie veriacim nepáči a nesúhlasia s ním,
(0:07:42) naďalej je ich povinnosťou poslúchať.
(0:07:44) Takto to v Cirkvi bolo odjakživa.“
(0:07:47) Čo je nezmysel na chodúľoch, aby som si požičal výraz od Jeremyho Benthama,
(0:07:52) a ktorý je mimochodom jeho jediným pozitívnym prínosom
(0:07:54) v dejinách západnej filozofie.
(0:07:56) Pápež a biskupi majú svätú povinnosť zachovávať a brániť poklad viery,
(0:08:00) a posvätná tradícia tvorí jeden z jeho hlavných pilierov.
(0:08:03) Oni nemajú čo rozhodovať o tom, čo je súčasťou tejto tradície, a čo už nie,
(0:08:07) o nič viac, než ja rozhodovať o tom, či je gravitácia skutočná alebo nie.
(0:08:10) Ale toto je hermeneutika ruptúry v celej svojej kráse,
(0:08:13) aby to celý svet videl.
(0:08:15) Spoločnosť sv. Pia X. sa môže Františkovi poďakovať za to,
(0:08:19) že potvrdil zmysluplnosť práce arcibiskupa Lefebvra,
(0:08:22) proti čomu nemám žiadne námietky,
(0:08:23) keďže som nikdy SSPX neodmietal.
(0:08:25) Zatiaľ čo hermeneutika ruptúry je teraz de facto Františkovym postojom,
(0:08:29) čo znamená, že má s SSPX rovnaký názor,
(0:08:32) a namiesto súperenia môžeme v tomto prípade hovoriť skôr o ďalšom
(0:08:34) hermeneutickom alebo analytickom rámci,
(0:08:36) pretože tým v skutočnosti je hermeneutika,
(0:08:39) je to spôsob nazerania na problém,
(0:08:41) a vysvetľuje to, prečo majú biskupi averziu k latinskej omši,
(0:08:44) a všetkému pred 2. vatikánskym koncilom.
(0:08:46) Tento rámec nám navyše pomôže pochopiť,
(0:08:48) prečo je drvivá väčšina biskupov v Cirkvi viacmenej modernistami,
(0:08:52) dokonca mnohí z tých lepších biskupov.
(0:08:55) A hoci modernizmus je vysvetlením tejto averzie,
(0:08:58) deje sa tu ešte čosi iné, čo je potrebné chápať,
(0:09:00) a je to skôr elementárne, reč je o hriechu.
(0:09:03) Anne Hendershott cituje vo svojom článku pre magazín Crisis
(0:09:07) úvahu talianskeho profesora Viglioneho,
(0:09:10) ktorý zaviedol nový termín na opísanie toho,
(0:09:12) prečo chcú niektorí biskupi zrušiť latinskú omšu,
(0:09:15) a myslím si, že sa vám bude tento termín alebo fráza, ktorú použil, páčiť.
(0:09:19) Označením latinskej omše za „svätú omšu všetkých čias“,
(0:09:23) profesor Viglione svojim článkom ukazuje na zatrpknutosť,
(0:09:26) ktorá ženie progresívnych biskupov čeliacich úbytku diecéz a zatváraniu farností k snahám
(0:09:31) získať si pápežovu pomoc s cieľom zastaviť exodus zbožných katolíkov,
(0:09:35) ktorí utekajú pred ich zbedačenými obetami a hľadajú zmysluplnú omšu.
(0:09:39) Dospieva k názoru, že „to bol nesmierny úspech medzi ľuďmi,
(0:09:42) a obzvlášť medzi mladými ľuďmi, ktorým sa omša všetkých čias tešila
(0:09:46) po Motu Proprio Benedikta XVI., ktoré bolo spúšťačom tejto nenávisti.“
(0:09:51) Profesor Viglione nám pripomína, že sme svedkami
(0:09:53) „hermeneutickej závisti Kaina k Ábelovi.“
(0:09:57) Hermeneutika závisti, to sa mi páči, a čo jej vlastne tak závidia?
(0:10:03) Nuž, ak ste v poslednom čase boli vo farnosti, kde sa slúžia latinské omše,
(0:10:07) tak viete, že priemerný vek účastníkov sa nakláňa v prospech mladším,
(0:10:09) a celkom bežný zjav je vidieť veľké rodiny s kopou malých detí.
(0:10:13) Ľudia tam zvyčajne aj viac prispievajú na zbierky, než v iných farnostiach,
(0:10:15) čo predstavení diecéz veľa ráz otvorene priznávajú,
(0:10:18) že v porovnaní s inými diecézami veriaci v týchto farnostiach prispievajú
(0:10:22) nepomerne vyššími sumami.
(0:10:24) Takže v podstate im závidia to, že tradičné farnosti prosperujú a rozrastajú sa,
(0:10:30) zatiaľ čo typické diecézne farnosti chradnú.
(0:10:33) Stačí si porovnať počet krstov a zoznam iniciačných obradov pre dospelých
(0:10:37) s počtom pohrebov v typickej farnosti a pochopíte, čo mám na mysli.
(0:10:41) Takže majte na pamäti, že táto hermeneutika závisti sa na tom všetkom tiež podiela,
(0:10:45) a zohráva svoju úlohu aj pri hlúpych požiadavkách na tradicionalistov
(0:10:47) vyhovieť Františkovi v tejto ohavnosti, vrátiť sa k Novus Ordo,
(0:10:52) a nejakým spôsobom urobiť z novej omše tradičnú,
(0:10:55) čo je Františkovou fatálnou chybou,
(0:10:57) ktorou dal jasne najavo, že Cirkev po 2. vatikánskom koncile
(0:11:00) je fundamentálne odlišná od Cirkvi pred ním,
(0:11:03) čo sa odzkradľuje aj na ostrých slovách medzi biskupmi.
(0:11:07) Dokázal, že sa nezmenili len vonkajšie prejavy viery,
(0:11:12) ale aj to, čo vyznávame a spôsob uctievania.
(0:11:15) Omša je vždy prejavom toho, čo vyznávame,
(0:11:17) a preto nepočujete tradičných katolíkov záporne sa vyjadrovať
(0:11:21) o liturgii vo východných obradoch Cirkvi, pokiaľ tieto východné liturgie
(0:11:24) odrážajú tradíciu, teda neboli zmenené 2. vatikánskym koncilom.
(0:11:29) Omša je pravidlom modlitby, pravidlom viery Cirkvi.
(0:11:33) Veríme tak, ako z viery žijeme.
(0:11:35) Len čo sa zmierime s tým, že to tak je,
(0:11:37) všetky dôvody pre ukončenie latinskej omše
(0:11:39) žijúcim, dýchajúcim stelesnením samotného ducha 2. vatikánskeho koncilu,
(0:11:43) budú dosť jednoznačné.
(0:11:45) František tým, že to urobil, spôsobí masovú účasť na omšiach FSSPX, FSSP,
(0:11:48) Inštitútu Krista Kráľa Veľkňaza a ďalších tradičných komunitách,
(0:11:55) ktoré budú praskať vo švíkoch.
(0:11:57) Nestačí, že nám cisár túto jeseň opäť vezme omšu,
(0:11:59) čo je dosť možné, ak pozorne sledujete,
(0:12:01) môžeme počítať s tým, že sa to v dohľadnej budúcnosti nezmení.
(0:12:05) To urobil sám František, nie nejaký komentátor na Youtube,
(0:12:08) z čoho ma niektorí ľudia zvyknú obviňovať,
(0:12:11) a je mi z toho vždy do smiechu, keď si na to spomeniem.
(0:12:15) A čo si o tom myslíte vy, mám pravdu, že ide o Františkovu fatálnu chybu?
(0:12:19) Počítam s tým, že František podnikne ďalšie kroky proti tradicionalistom,
(0:12:23) toto bol len jeho prvý významný ťah,
(0:12:24) ktorý bude mať pre neho nečakané následky.
(0:12:26) Možno on bude tým pápežom, ktorý SSPX vyhlási za schizmatické,
(0:12:30) čo bude asi také právoplatné, ako keď bol exkomunikovaný Lefebvre,
(0:12:32) čím chcem povedať, že platné nebude vôbec.
(0:12:35) Ale na druhej strane, napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte,
(0:12:37) označte, že sa vám video páčilo, a prihláste sa na odber, ak ste doteraz tak neurobili,
(0:12:40) naozaj mi tým pomôžete.
(0:12:41) Ako vždy, modlite sa za Cirkev, som Anthony Stein.
(0:12:42) Ave Maria.
(0:12:43) Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka
zaba
Celý tento pontifikát se ukazuje jako fatální chyba, kterou ale Bůh dopustil, aby se mnohé ukázalo v pravém světle.