Clicks444

Žid prosí: Modlete se za obrácení Židů

Libor Halik
4
Žid z N.Yorku Roy Schoeman r.2009, 2.část. 28:11.022 Říká: Za ďáblovým pokusem vyhladit židy možná bylo, že když vyhladí židy, nedojde k 2.příchodu Krista, neboť ten měl nastat až po konverzi (…More
Žid z N.Yorku Roy Schoeman r.2009, 2.část. 28:11.022 Říká: Za ďáblovým pokusem vyhladit židy možná bylo, že když vyhladí židy, nedojde k 2.příchodu Krista, neboť ten měl nastat až po konverzi (obrácení) židů k Pánu Ježíši Kristu.
28:39.050 holocaustem se dáblovi podařilo položit obrovskou překážku mezi židy a křestany, aby se židé neobraceli na křestanství.
29:11.976 současně myslím ďábel holocaustem (L: 2.vatikán odstranil modlitby za obrácení židů) odvedl křestany od evangelizace židů a od modlitby za obrácení židů.
29:50.294 o islámu dnes
32:44.956 Korán je velmi poeticky umělecky napsaný, ale Mohammed byl nevzdělanec, takže je to démonského původu.
33:29.558 dle Katolické církve před 2.příchodem Krista musí dojít k obrácení židů, dle Koránu k vyhlazení židů před tímto dnem vzkříšení. 33:44.288 Irán proto o to usiluje (L: Iránci, tj. šíité věří jen v Korán, ne ve zmírněný výklad Koránu sunnami)
35:45.076 velká apostase, odpadnutí křesťanů katolíků.
35:55.226 Doufám, že velká apostase je dogma, protože včera jsem citoval z Tridentského katechismu.
36:08.432 cituje z něj, že k apostasi dojde až bude evangelium hlásáno celosvětově, a přijde Antikrist.
36:18.247 A 36:40.464 Jako Američan říkám, že Antikrista jsme zvolili (tj. Obamu, začal vládnout r.2009, kdy přednáší)
37:07.158 Velká apostase, protože křestanství není v ustavě EU, ze statistik katolíků USA jen 20 % je katolíky věřícími. Apostase od katolictví v Kanadě je zřejmá.
38:24.995 apostati budou milovníci sebe, nebudou ctít své rodiče a nebudou je poslouchat.
39:05.399 rozpad rodin je největším hmatatelným velkým odpadnutím.
41:21.412 Takže chceme-li, aby už byl 2.příchod Krista, musíme se modlit za obrácení židů.
41:39.590 Římanům 11.kapitola
43:26.203 a 44:08.912 a 44:37.911 Co by se stalo, kdyby židé uvěřili v Krista v 1. století? Nechali by si tu víru jen pro svůj národ. Ale protože neuvěřili, tak se neizolovala do 1 národa, ale dostala se ke všem národům.
45:05.624 Selhání židů otevřelo církev pro pohanské národy, oživení židů přinese ještě víc dobra všem národům.
45:16.258 a 45:20.153 a 45:37.159 obrácení všech židů vysvobodí národy z velké apostase. (L: ale to je možné jen uskutečníme-li správně zaslíbení bl. Alacoquové, pak "pohnete sebezatvrzelejšími", tj. židy. Nemyslí se tím, že pohnete jednotlivými rouhači Duchu Svatému z židovského, či z kteréhokoliv národa-to je postmoderní blud všespásy, blud liduprázdného pekla rozšířený po 2. světové válce v Evropě, Americe, Austrálii, Rusku, který způsobil velkou apostasi biskupů, papežů, kněží.)
49:01.289 Pohanské národy chápaly (kdysi), že je to pouze Boží milosrdenství, že poznaly Krista. Židé si toto budou myslet pouze po staletích jejich neposlušnosti, jinak by mysleli, že je to jejich zásluha.
50:04.316 modlitby za obrácení ŽIDŮ.
50:27.730 To jsou kanonické katolické modlitby za obrácení židů.
Segal
Cikáni nejsou židé. Cikáni pochází z území dnešního Pákistánu. ☪
Samson1
www.facebook.com/photo.php 12.11.2017 proběhla v Izraeli v Jeruzalémě konference o tom že Romové jsou Izraelité a ne z Indie .Židé přiznali že Romové jsou ztracené Izraelské kmeny , Simeon , Joseph a Manashe . Romské DNA je židovské kohen což potvrzuje že Romové jsou Izraelité . Prosím sdílejte tuto informaci aby věděli všichni Romové .
Libor Halik
Avšak v Indii někteří Indové mluví romštinou - cikánštinou, kterou mluví cikáni na východním Slovensku, řekl mi můj známý slušný cikán z cikánské osady o zkušenosti svého příbuzného, který se domluvil v Indii cikánsky. To by znamenalo, že část Indů jsou cikáni a tito cikáni i na Slovensku i v Indii jsou Izraelité kmene Simeon, Joseph (čili Efraim) a Manashe. Pro @Samson1
Libor Halik
Ať už je to pravda, či ne o těch cikánech, každopádně dnešní židovští šéfové na vládních postech podporují cikány v celé Evropské unii a uzákonili pro ně speciální finanční privilegia, podpory - nejspíš proto, že dnes věří, že jde o také Židy. Pro @Samson1