fil.news
50

Ang Klerikal na Pang-aabuso ay Hindi Isang Katoliko Ngunit Isang Homoseksuwal na Kaganapan – Kardinal Brandmüller

Ang pang-aalipusta [ng artipisyal na media] tungkol sa "mga pang-aabusong klerikal" ay mapagkunwari dahil ang kalagayan ng Simbahan ay hindi naiiba sa nangyayari sa lipunan, sinabi ni Kardinal Walter Brandmüller sa DPA (Enero 4).

Sinabi niya na ang mga pang-aabuso ay hindi Katolikong kaganapan at itinuro na 80 porsiyento ng mga pang-aabuso ay homoseksuwal - hindi pedopilya - na klase.

Ang koneksyon sa pagitan ng pang-aabuso at homoseksuwalidad ay "napatunayan sa istatistika", idinagdag ni Brandmüller.

picture: Walter Brandmüller, © Manfred Ferrari, #newsIuyiyktxtl