Clicks1.4K

Vatikán je nepoučiteľný: robí experimenty s bezdomovcami, znesväcuje Eucharistiu...(Vatikán postihne trest)

Vojna je vždy dôsledok hriechu a trpia v nej hlavne nespravodliví a nenapraviteľní hriešnici. Božie Slovo (Biblia) veľakrat vysvetľuje , že ked sa Boží ľud dostal do vojny a bol podmanený nepriateľom, tak to pre svoje hriechy a modloslužbu.

Modloslužba vo Vatikáne dosiahla svoj vrchol, keď na hlavný oltár chrámu sv.Petra bola postavená socha bohyny: Pachamama.

Boh poslal svojho služobníka "mládenca" aby ukázal, ako sa mu nepáči táto modloslužba a aby klerici vykonali nápravu.

Oni na miesto toho odsudili konanie mladíka a tuto modloslužbu konali aj v iných kostoloch. Znesvätený chrám neočistili, čiže nenastala náprava - pokánie.

Boh následne zasiahol, ale použil si na to nepriateľa Cirkvi a to podobne ako ked dopustil na izraelitov zajatie cudzincami.
... aj v sučasnosti tento útok na Cirkev zaviedla Elita sveta (Iluminati, slobodomurari, bankári...) ked pod zámienkou plandémie podviedli najvyšších klerikov v Cirkvi.

Boh zatemnil mysel a zatvrdil srdce klerikom, lebo sa prestali spoliehať na Neho a tak uviazli v strachu z nepriateľa, čím sa ešte viac utvrdili v hriechoch: prestali užívať moc sv.vody (ako nečistí), začali prijímať Eucharistiu do ruky (ako nečistí) a skrývať sa (ako nečistí)

Toto všetko Cirkev - viditeľné tajomné Telo Kristovo spútalo ako Telo na kríži a znesvätilo i zahambilo ako odňatie odevu z Tela.
... aby to nestačilo svoju hambu a malomecenstvo v slabosti zvalilo na "maličkých" - chudobných, bezdomovcov, chorých... aby tak zakryli svoju nahotu hriechu, mysliac si, že ked ich zaočkujú, takže tým prekryju svoje hriechy.
vaticannews.va/…sich-300-bezdomovcov-darmi-pomaha-indii-a-syr.html

Lenže tento ich do Neba volajuci hriech po odplate ešte viac znásobil Boží hnev a tak postupne sa naplnia staré aj nové proroctvá o zničení Ríma, pád Vatikánu a útok i na samotného pápeža.

Vojna zasiahne Taliansko i Rím, Vatikán a pápež bude trpieť pre hriechy modloslužby a ohavnosti, ktoré páchaju ešte aj na maličkých.
webnode.sk/a3-sv-vojna/
Agent0
To tu už nemáte o com pisat? Ved sa len opakujete ...
Peter(skala)
agent FBI, CIA, FSB, SIS ...
zrejme si si nevšimol, ale proroci vždy poukazovali na tie isté hriechy, pokial sa hriešnici neobratili

okrem toho, v članku sa píše, že vo Vatikane zaočkovali bezdomovcov a to je novinka, nakolko doteraz očkovali len zamestnancov Vatikanu.

Takže tuto novinku si zrejme nepovšimol, ale skôr si sa zameral na pád Vatikánu - trest, o ktorom si už počul a takže pre teba …More
agent FBI, CIA, FSB, SIS ...
zrejme si si nevšimol, ale proroci vždy poukazovali na tie isté hriechy, pokial sa hriešnici neobratili

okrem toho, v članku sa píše, že vo Vatikane zaočkovali bezdomovcov a to je novinka, nakolko doteraz očkovali len zamestnancov Vatikanu.

Takže tuto novinku si zrejme nepovšimol, ale skôr si sa zameral na pád Vatikánu - trest, o ktorom si už počul a takže pre teba osobne to nie je novinka, ale ako som už písal, tak toto varovanie je nie len pre hriešnikov vo Vatikane, ale aj pre hriešnikov mimo... a napokon aj pre "spravodlivých", ktorí si myslia, že ich sa to netýka

Lenže ono sa to týka aj nás... aby sme sa za nich modlili, aby sme zachranili aj ked len zopar ludí ako Lot, Noe, ...

Tento článok je zaroven Výzvou k nášmu pokániu, k nášmu obrateniu k modlitbe, pôstu, ... lebo ono je to ako s našimi rodičmi, či už pozemskmi alebo Nebeskými: opakuju sa ako obohratá platňa, pokial sa neobratime.

Kto z nás môže povedať, že je spravodlivý, bez viny, bez hriechu, že urobil všetko pre Vatikán?
Nikto! Len namyslený, pyšný, hriešnik, ktorý sa považuje za spravodlivého.

My však tu nie sme preto, aby sme len sa zhánali po uznaní, pochvale, ale hlavne po poznaní, milosrdenstve, spravodlivosti a uprimnosti.

Kto tuži po mudrosti, ten sa neskláti vo vytrvalosti, ale kto tuži po uznaní, ten sa prevrati do zatrpknutosti
Agent0
Vážím si čas, ktory si venoval odpovedi
Štefan Hajnala
Na zamyslenie