Clicks252

KDYŽ ZHANOBÍTE ZÁKONY MÉ CÍRKVE, BUDETE POTRESTÁNI

513. Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2012 v 16:45.

DISIDENTŮM V KATOLICKÉ CÍRKVI: KDYŽ ZHANOBÍTE ZÁKONY MÉ CÍRKVE, BUDETE POTRESTÁNI

Má vroucně milovaná dcero,
země se bude brzy otřásat, až se hněv mého Otce vylije na národy, které vzdorují zákonům mého Otce.
Nebude jim poskytnuto žádné milosrdenství, neboť jeho trpělivost je zkoušena až do krajnosti.
Jejich hříchy zahrnují potraty, vraždy, zákony pokoušející se podkopat křesťanství, manželství párů stejného pohlaví a zbožňování falešných bohů.
Pak jsou disidenti v mé církvi, kteří hrozí, že se Mě zřeknou.
Pokoušejí-li se vzdálit od mé církve a snaží-li se zavádět nové zákony navzdory mé svaté vůli, zříkají se Mě.
Vyženu je teď pro jejich nevěrnost. Jejich pokusy zavést zákony založené na hříchu pýchy, smyslnosti a světské ctižádosti, nebudou tolerovány.
Mysleli si snad, že by jim bylo dovoleno odtáhnout Boží děti od mé církve na zemi a vyhnout se ruce mého Otce?
Mysleli si snad, že jsou nad zákony mého Otce?
Oni nemilují Boha, milují sebe.
Postrádající pokoru, jejich veřejné odmítání zákonů katolické církve Mě znechucuje.
Jejich hanebné požadavky, když se snaží donutit mou církev přijmout zákony, které Mě urážejí, znamenají, že se sami uvrhli do temnoty.
Jejich církevní sliby jsou bezvýznamné.
Jejich závazek ctít a poslouchat mou církev byl zničen.
Nebudou-li se kát a nevrátí se zpátky do mého Těla, mé církve na zemi, nemají právo nazývat sami sebe služebníky v mé církvi.
Byli jste varováni. Vykážu vás do pustiny.
Zhanobíte-li zákony mé církve, budete potrestáni.