vi.news
55

Các tu sĩ Dòng Tên đồng tính cũng Kỷ niệm Ngày Pachamama

Các tỉnh của Dòng Tên ở Mỹ Latinh và Caribe đã tổ chức vào ngày 1 tháng 8 một "Ngày lễ Pachamama." Hình ảnh quảng cáo cho sự kiện có nội dung “Để …