Clicks106
novaetvetera
Dušo moja, slavi Gospoda, i sve, što je u meni, sveto ime njegovo! Dušo moja, slavi Gospoda i ne zaboravljaj nijednoga dobročinstva njegova! On je, koji ti oprašta za sva zlodjela, koji ozdravlja …More
Dušo moja, slavi Gospoda, i sve, što je u meni, sveto ime njegovo!
Dušo moja, slavi Gospoda i ne zaboravljaj nijednoga dobročinstva njegova!
On je, koji ti oprašta za sva zlodjela, koji ozdravlja sve bolesti tvoje,
Koji čuva od propasti život i tvoj, koji te kruni milošću i milosrđem,
Koji nasiti dušu tvoju dobrima, da se obnovi mladost tvoja kao u orla.
Gospod čini pomoćna djela i pravicu svima potlačenima.
Putove svoje pokaza Mojsiju, djela svoja djeci Izraelovoj.
Gospod je milosrdan i milostiv, strpljiv i bogat ljubavlju.
Zato se ne gnjevi dovijeka, niti se dovijeka srdi.
Ne postupa s nama po grijehima našim, niti nam vraća po zlodjelima našim.
Jer koliko je nebo visoko nad zemljom, tolika je ljubav njegova prema pravednicima njegovim.
Koliko je istok daleko od zapada, toliko on udaljuje od nas grijehe naše.
Kao što se otac smiluje djeci svojoj, tako se smiluje Gospod pravednicima svojim.
Jer zna, kakva smo mi grada, spominje se, da smo samo prah.
Čovjek: kao trava; tako su dani njegovi, kao cvijet u polju, tako cvjeta.
Dune vjetar na njega, i nestane ga, i ne zna više mjesta, gdje je stajao.
A milosrđe Gospodnje ostaje uvijek i vječno na onima, koji ga se boje; i dobrota njegova na sinovima sinova,
Koji drže zavjet njegov i brižno ispunjaju zapovijedi njegove.
Prijestolje svoje postavi Gospod na nebu, vlast njegova proteže se na sve.
Slavite Gospoda, svi anđeli njegovi, junaci puni snage, izvršitelji liječi njegove, koji slušate silni glas njegov!
Slavite Gospoda, sve vojske njegove, sluge njegove, vršitelji volje njegove!
Slavite Gospoda, sva djela njegov, po svim mjestima kraljevstva njegova: Dušo moja, slavi Gospoda!