Clicks26
vi.news

Vatican bối rối: “Chúng tôi rửa tội cho bạn” là "hợp lệ" vào năm 2003 và không hợp lệ vào năm 2020

Bộ Giáo lý Đức tin đã kết luận vào tháng 8 rằng các phép báp têm được thực hiện theo công thức “Chúng tôi rửa tội cho bạn” là không hợp lệ. Tuy nhiên trước đó, một Giáo đoàn khác của Vatican đã đưa ra lời khuyên ngược lại.

Một thư ký của Bộ Phụng tự Thiên Chúa đã tuyên bố trong một bức thư năm 2003 gửi cho một giáo phận rằng công thức này là "bất chính" nhưng "hợp lệ". Bức thư được xuất bản trên tạp chí “Roman Replies and CLSA Advisory Opinions” số ra năm 2003.

Nó tuyên bố, “Việc sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều, thay vì số ít... không làm tăng nghi ngờ cho tính hợp lệ của Phép Rửa đã được ban. Nghĩa là, nếu ba Ngôi vị thần linh được đặt tên cụ thể là Cha, Con và Thánh Thần, thì việc sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều không làm mất hiệu lực của việc truyền phép Bí tích."

Hình ảnh: © John Ragai, CC BY, #newsEmwoxrovgh