kladivár3
443.9K
Rohy Satana? Liturg. priestor na Svetový deň mládeže. SATANS??? Ecco il palco moderno dal quale Papa Francesco celebrerà la Veglia e la Messa di chiusura della GMG campione83 14/07/2013 10:30:51 foto …More
Rohy Satana? Liturg. priestor na Svetový deň mládeže.

SATANS???
Ecco il palco moderno dal quale Papa Francesco celebrerà la Veglia e la Messa di chiusura della GMG

campione83 14/07/2013 10:30:51

foto presa dal sito ufficiale italianodella GMG 2013 di Rio de Janeiro
www.rio2013.com/…/presentazione-d… (vai sulla SLIDESHOW composta da 9 foto)
Il "Campus Fidei" a Guaratibasarà sede della Veglia serale del 27 Luglio e della Messa di Chiusura (o di Invio) del 28 luglio,entrambe presiedute dal Papa Francesco.

Crociata di preghiera (18) – Fermare l’anti Cristo e il suo
gruppo
Oh caro Gesù salva il mondo dall’Anti-Cristo
Proteggici dalle insidie malvagie di Satana
Salva gli ultimi superstiti della tua chiesa dal male
Dai a tutte le tue chiese, la forza e le grazie necessarie per difendere noi
stessi dalle guerre e le persecuzioni pianificate da Satana e dal suo
esercito di terroristi
Amen.

messaggidagesucristo.wordpress.com

Crociata di preghiera (6) – Preghiera per fermare l’Anti-Cristo
Oh, Gesù, prego che Dio nella Sua Misericordia voglia impedire all’Anti-
Cristo e al suo ignobile esercito di causare terrore e infliggere
sofferenze ai tuoi figli.
Ti preghiamo affinché sia fermato e che la mano del castigo sia evitata,
tramite la conversione conseguita durante l’Avvertimento .
Amen

www.thewarningsecondcoming.com
Samson1
Křesomysle ta láska vystydne tím, že se rozmůže nepravost a ta se rozmáhá všude. V tom máš pravdu, jen Tě chci doplnit.
Samson1
Když někdo zavádí zákony, proti Desateru, přestože nese nálepku křesťan, křesťan není a svým skutkem se vylučuje s tajemného Kristova mystického těla. Jde k tomu něco ubrat a něco přidat? Potom, čím větší úřad, tím větší odpovědnost před Bohem. Jak za úřad duchovní a nebo světský. Čím výš, tím větší a těžší tresty, buď v pekle a nebo očistci. ČÍM VĚTŠÍ ÚŘAD, TÍM VÍC ČLOVĚK MŮŽE ŠKODIT …More
Když někdo zavádí zákony, proti Desateru, přestože nese nálepku křesťan, křesťan není a svým skutkem se vylučuje s tajemného Kristova mystického těla. Jde k tomu něco ubrat a něco přidat? Potom, čím větší úřad, tím větší odpovědnost před Bohem. Jak za úřad duchovní a nebo světský. Čím výš, tím větší a těžší tresty, buď v pekle a nebo očistci. ČÍM VĚTŠÍ ÚŘAD, TÍM VÍC ČLOVĚK MŮŽE ŠKODIT A NEBO PROSPÍVAT.
TULÁK
Ale ano, i článek jsem si letmo přečetla.Odpověď nenalézám.Nebudu tě trápit, Heklo.Sama si odpověz, prosím.
TULÁK
Nemohla tedy.To bys ale měla, když ti tato Františkova řeč připadá srozumitelná, Heklo.Je-li můj názor nesprávný, třeba mě opravit.Dej průchod pravdě a jasně řekni, proč bych měla mít v úctě pohanské symboly, rituály a místa, když mi Písmo Svaté říká: střezte se modlářství, to, co pohané obětují, obětují démonům.
3 more comments from TULÁK
TULÁK
Kdyby tomu člověk jen na chvíli uvěřil, musí se zbláznit.Mít v úctě krysí chrámy, pyramidy, řeky ze zdechlinami zvířat a ostatky mrtvých.Některá místa jsou spojena i s obětováním lidských obětí.Brát to vážně, tak ...škoda slov.
TULÁK
Mohla bys nám tedy třeba vysvětlit Františkovu výzvu k úctě k pohanským místům, Heklo?
TULÁK
Choreograf Fly tohoto tanečního vystoupení by měl pro nás být varovným signálem, že něco je v nepořádku.Pán Bůh to připustil pro naši výstrahu.Mějme se na pozoru, co bude následovat.
superiel
Ina Ševčenková před svým útěkem do Paříže při podřezávání dřevěného kříže v Kyjevě v září 2012. Kříž byl postaven jako památka obětem komunismu na Ukrajině.
www.youtube.com/watch
www.protiproud.cz/…/404-francouzska…More
Ina Ševčenková před svým útěkem do Paříže při podřezávání dřevěného kříže v Kyjevě v září 2012. Kříž byl postaven jako památka obětem komunismu na Ukrajině.
www.youtube.com/watch

www.protiproud.cz/…/404-francouzska…
aobubo
Kříž nás vždy spojuje s Kristem.Má mnoho významu a ty význami jsou hodně reálné.Každým dnem.Když to tak vemu, tak Ježíš už není na kříži, ale přitom jako by byl.Obojí, na nebo už není mi příjde skutečné.Je u Otce, ale jako by neustále trpěl za naše provinění.Prostě to tak vidím.Perspektiva pohledu neustále se opakující oběti a zároveň velebnosti a vyvýšení do nejzahších výšin slávy a …More
Kříž nás vždy spojuje s Kristem.Má mnoho významu a ty význami jsou hodně reálné.Každým dnem.Když to tak vemu, tak Ježíš už není na kříži, ale přitom jako by byl.Obojí, na nebo už není mi příjde skutečné.Je u Otce, ale jako by neustále trpěl za naše provinění.Prostě to tak vidím.Perspektiva pohledu neustále se opakující oběti a zároveň velebnosti a vyvýšení do nejzahších výšin slávy a blaženosti v Otcově blízkosti.Pak mi vůbec nepříjde nereálnost proměnění, ale naopak živou a opravdovou oběť neustále aktuální a skutečnou.Mystické tělo Kristovo, živé a velmi dynamické.
aobubo
A to je Tuláku jako odpověď?
One more comment from aobubo
aobubo
Myslím, že Otto vložil vklad Zino.
Co se týče kladivára, tak to je jeho věc co sem vkládá a podezřívání, to není moje parketa, já jsem jen obeznámen tím co ho zajíma a to mluví samo za sebe ,k tomu není potřeba podezřívat to se prostě vidí.
TULÁK
Aobubo, prameny vody a krve neprýštily ze dřeva, ale těla Krista.
aobubo
Na všech křížích není vždy Kristus i u katolíků .Spíš, pokud je řeč o protestantech, tak proč nemají Krista na kříži, má to nějaký význam ? Ví to někdo?
Jinak, kde kdo nosí křížek nebo má růženec a další a ne pokaždé je na něm Kristus a je snad ihned protestant?
Teď trochu zpátky.Záměrem kladivára bych viděl upoutat pozornost k domělým rohám a přitom tak monstrózní kříž nad tím vším …More
Na všech křížích není vždy Kristus i u katolíků .Spíš, pokud je řeč o protestantech, tak proč nemají Krista na kříži, má to nějaký význam ? Ví to někdo?
Jinak, kde kdo nosí křížek nebo má růženec a další a ne pokaždé je na něm Kristus a je snad ihned protestant?
Teď trochu zpátky.Záměrem kladivára bych viděl upoutat pozornost k domělým rohám a přitom tak monstrózní kříž nad tím vším je mnohem podstatnější.Nicméně při focení takové snímky občas vyjdou, tedy neúplné.Jako někdy bez nohou či hlavy.Otázkou by bylo, kdyby záměrně byl snímek představován pouze s rohy , aby lépe vynikl a tůdíž bych v tom viděl záměr zkreslovat.To však ví kladivár sám nejlépe, jestli byl obrázek upraven a nebo jen zkopírován.Spíše bych mohl řešit proč vlastně reprodukce kladivára je tak temná, Každý se nějak projevuje, to jo , ale Ježíš učí , že nás poskrňuje to co z nás vychází.Není to lejno, ale srdeční projevy.Pak tedy buď je srdce dobré a nebo špatné.A pak tedy ovoce... plody svého konání.
Samson1
TULÁK
To jsi řekl ty ... 😀
TULÁK
Otto, už vím, došel jim matriál a dílo se nepodařilo dokončit.
One more comment from TULÁK
TULÁK
Je mi líto, ale já v těch sloupech prameny Božího milosrdenství nevidím, už jen proto, že mi tam chybí tělo Páně na kříži.Kříž je prázdný jako v protestantském kostele.Autoritu a moc Boží uznávám.Autoritu jako apoštol měl od Pána Ježíše i Jidáš.Kdo škodí, ať škodí dál a svatí ať se posvěcují.Jidáš se oběsil, ale po odchodu apoštolů přišli do stáda vlci.Ke konci nastává odpad a podle …More
Je mi líto, ale já v těch sloupech prameny Božího milosrdenství nevidím, už jen proto, že mi tam chybí tělo Páně na kříži.Kříž je prázdný jako v protestantském kostele.Autoritu a moc Boží uznávám.Autoritu jako apoštol měl od Pána Ježíše i Jidáš.Kdo škodí, ať škodí dál a svatí ať se posvěcují.Jidáš se oběsil, ale po odchodu apoštolů přišli do stáda vlci.Ke konci nastává odpad a podle Panny Marie se i duchovní staví jeden proti druhému.Dochází tedy k rozdělení.Logicky si pak každý vybírá učitele podle svého.Někdo už ví vše a vyhledává už jen tanečníky Waka Waka.
alino
TULÁK 3.8.2013 18:18:16
Nelekněte se www.katyd.cz/clanky/veris-v-syna-cl…

Ešte že's ma varoval tuláku, skoro ma prekotilo 🤨
Vôbec sa nedivím, ty ano?
Oni vymenili Krista a ten ich vyzerá takto 😜
TULÁK
Prozradím vám, jak to je.Jde o létající talíř, ale nikdo nepočítal s tak obrovskou účastí a byl přetížen a neodletěl.Smůla.V Krakowě s tím budou již počítat.