Clicks969
hr.news

Isusovački vrhovni general: Vrag "nije osoba", "samo je simboličan"

Vrag "nije osoba", već "način da se zlo primijeni", vrhovni general isusovaca, otac Arturo Sosa (70) tvrdio je za Tempi.it (21. kolovoza).

Sosa je inzistirao na truizmu da vrag "nije osoba kao što je ljudska osoba", i osmislio je objašnjenje je da je Sotona "način na koji je zlo prisutno u ljudskom životu".

Sošin zaključak: "Vrag postoji kao simbolička stvarnost, a ne kao osobna stvarnost." Još je 2017. godine Sosa pokušao prodati istu herezu.

Prema crkvenom učenju, svi su vragovi "osobna i besmrtna stvorenja" koja imaju ljudsku inteligenciju i volju (Katekizam Katoličke crkve, br. 330).

Slika: Arturo Sosa, #newsRkcldxffmt