Clicks17
vi.news

Giám mục người Scotland: Thánh lễ sẽ không quay lại trong một thời gian DÀI

Một nhóm làm việc gồm các giám mục người Scotland, do Argyll và Giám mục Brian McGee của Isles chủ trì, đã quyết định rằng Thánh lễ sẽ không trở lại "ít nhất" là trước năm 2021.

Theo DumbartonReporter.co.uk (ngày 13 tháng 5), McGee nói rằng "cuộc sống của giáo xứ xứ Wales không thể nhanh chóng trở lại bình thường cho đến khi có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị."

Ông tin rằng thánh lễ trực tuyến đã hỗ trợ người Công giáo "theo những cách an toàn". Dự đoán của ông, ngay cả khi các nhà thờ mở cửa trở lại, các hoạt động của giáo xứ vẫn sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Không có gì chắc chắn rằng vắc-xin COVID-19 sẽ được tìm thấy. Những nỗ lực trước đây để phát triển vắc-xin cho các virus trong họ coronavirus (như SARS, MERS) đã thất bại mặc dù chúng là ưu tiên hàng đầu của các chính phủ trên toàn thế giới.

Hình ảnh: Brian McGee, © Press picture, #newsFlqsgcrlfg