OSTRZEŻENIE DLA ROLNIKÓW- Z powodu chciwości rolników, plony zostaną skażone. Rezultatem tego będzie to, że plony te nie będą dla was przydatne do spożycia.

Moja wielce umiłowana córko, jakiś czas temu powiedziałem wam wszystkim, żebyście wysiewali nasiona, aby w czasie prześladowań wykarmić siebie i wasze rodziny. Uczyniłem to nie bez powodu. Musicie zasiać, chociażby niewiele, lecz zdrowych nasion, które nie zostały zmodyfikowane przez ingerencję człowieka. A Ja potem je rozmnożę i nastanie urodzaj; i gdy obrodzą, wszyscy będziecie mieć wystarczającą ilość pożywienia, choć świat będzie przeżywał wielki głód. Dni te nie są już odległe i one nastaną, i to z wielu przyczyn.

Z powodu ingerencji kierujących się chciwością rolników, plony zostaną skażone. Rezultatem tego będzie to, że plony te nie będą dla was przydatne do spożycia. Trwająca wojna sprawi, że tylko nieliczni będą w stanie uprawiać grunty. Potem nadejdzie pożoga ognia, która spadnie na cztery krańce ziemi i wszystko stanie się nieużytkiem. Te okropne zajścia zostaną spowodowane rozprzestrzenianiem się zła, ale wielu ludzi ocaleje, o ile Mi ufają. Musicie przygotować się już teraz, tak jakby nadciągała wojna i tak jakby żywność miała być na kartki. Zgromadźcie duży zapas wody, ponieważ wszystko, co zmagazynujecie, zostanie przeze Mnie rozmnożone.

Proszę, nie wierzcie w to, że Ja was poproszę o opuszczenie waszych domów, gdyż to nie jest konieczne. Trochę przygotowań, podczas których wzajemnie zaoferujecie sobie pomoc, to jest już wszystko, co jest potrzebne. Moja Najdroższa Krew osłoni wszystkich tych, którzy wierzą w Moje Ostrzeżenie dla ludzkości, gdyż otwarcie Trzeciej Pieczęci* nastąpi, gdy przeminie czas wojny.

Tak wielu zignoruje Słowo Boże, które jest zawarte w Księdze Apokalipsy. Tak wielu przywódców i wyświęconych sług w Moich kościołach zignoruje także Mojego proroka — tak samo jak to uczynili ci, którzy żyli przed potopem.

A teraz wołam do Moich wyświęconych sług. W kogo wy wierzycie? We Mnie, waszego Jezusa, czy w paplaninę tych, którzy uważają się za ekspertów w dziedzinie teologii, ale którzy są ignorantami w dziedzinie Prawdy? Obudźcie się! Pieczęcie zostały złamane! Waszym obowiązkiem jest ratowanie dusz, ale wy nie zachowaliście czujności, by usłyszeć Moje Wołanie. Powiedziałem wam, że przyjdę w nocy, jak złodziej. Bo — kiedy nastanie ten dzień — wówczas będzie za późno dla dusz, które się nie przygotowały.

Czas, kiedy trąby zagrzmią swoje wyroki, nastąpi wkrótce, ale nie wcześniej, niż po ujawnieniu się Pieczęci. I co wtedy? Czy przebudzicie się i będziecie Mnie na tym etapie naśladować, czy też utracicie dla Mnie jeszcze więcej dusz, skoro nadal się wahacie? Skoro czekacie, aby inni poprowadzili je na szlak?

Muszę wam przypomnieć, że waszym zadaniem jest ratowanie dusz. Dokonujecie tego, prowadząc życie, w którym przecież z założenia Mi służycie, a nie życie, w którym nadskakujecie pysze i ego tych, którzy próbują przeinaczyć Moje Nauczanie. Wielu z was, służących w Moich kościołach, nie rozumie, czym jest Mój Nowy Raj, i nie przypominało Bożym dzieciom Mojej Obietnicy. Musicie przypomnieć im Prawdę, dotyczącą tych czasów, zanim nie nastąpi dzień ostatni.

Tak wielu z was, chociaż jesteście uprzejmi, dobrzy, miłujący i szczerze oddani Mojemu Kościołowi na ziemi, zapomina o Moim Powtórnym Przyjściu. Myślicie, że czym Ono jest? I czego żeście się nauczyli? Ilu to proroków byłoby potrzebnych, aby was przekonać, że ów czas jest już prawie przy was?

Słyszeliście już kiedyś, żeby Bóg nie wysyłał Swoich proroków, aby pomóc przygotować Jego dzieci do walki e złem, które opanowuje ludzką duszę? I na jakiej podstawie dochodzicie do przypuszczenia, że Księga Objawienia zawiera kłamstwa? Zaprzeczacie wielu rzeczom, które Ona zawiera i nie podejmujecie dyskusji na ten temat. Dlaczego? Czyż nie wiecie, że to oznacza, że kwestionujecie Słowo Boże?

Moja Cierpliwość jest wystawiana na próbę. Mój Gniew jest wielki. Obraża Mnie wasza uparta odmowa przyjęcia Mojego Daru Interwencji, który ma was przygotować.
Prześladując tych z Moich wyświęconych sług, którzy Mnie rozpoznają w tych Orędziach, odmawiacie innym Daru Zbawienia. Jesteście ślepi, a wasza nieznajomość Mojego Nauczania i Słowa Bożego, które jest zawarte w Świętej Księdze Mojego Ojca — w Biblii — jest zadziwiająca. Mówicie, że Mi służycie, ale wy Mnie nie znacie, i dlatego — nie dostrzegacie.

Kiedy wasza wiara jest słaba, nie możecie dla Mnie otworzyć swojego serca. Gdybyście wasze serca dla Mnie otworzyli, bylibyście w stanie bardzo wyraźnie Mnie usłyszeć, gdyż zostalibyście napełnieni Duchem Świętym. Niestety, wielu z was — choć twierdzą, że Mi służą — nie jest godnych, aby powstać i wyznać, że są sługami Bożymi. Wstydzę się za was, a i wy przynosicie wstyd Mojemu Imieniu, kiedy upokarzacie publicznie — w Moje Imię — Moją trzodę. Łamiecie niejedną z zasad, danych przez Boga, kiedy potępiacie tych, którzy śledzą te Orędzia, gdyż nie zostało wam udzielone upoważnienie, aby tak czynić! Wasza miłość do samych siebie pogrąża waszą miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, i z tego powodu już dłużej nie nadajecie się do tego, aby Mi służyć. Jesteście zbyt wyniośli, aby stanąć przed Moim Tronem.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus