04:34
Słowo Boże APOKALIPSA : Świątyni w mieście nie widziałem gdyż jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmocny i Baranek / Ap 21, 22 / Biblia przekład Zespół Biblistów Polskich z Inicjatywy Towarzystwa św …More
Słowo Boże APOKALIPSA : Świątyni w mieście nie widziałem gdyż jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmocny i Baranek / Ap 21, 22 / Biblia przekład Zespół Biblistów Polskich z Inicjatywy Towarzystwa św. Pawła - Edycja św. Pawła Mandukacja czyli Zjedz Słowo Boże youtube.com/c/MandukacjaczyliZjedzSłowoBoże link Mandukacja#1146 / Ap 21, 22- Świątyni w mieście nie widziałem gdyż jego świątynią jest Pan Bóg ...