Clicks50
vi.news

Ông kẹ khỏa thân được đặt trong nhà thờ Ý

Sự sắp đặt mang tên "Cơ thể tâm linh hay hiện thân linh hồn", được trưng bày trong Mùa Vọng tại nhà thờ Beata Vergine Immacolata ở Longuelo, Ý.

Các ông kẹ có tác dụng thứ yếu là để gây sốc cho những đứa trẻ có thể vô tình bước vào nhà thờ.

Linh mục giáo xứ, Cha Massimo Maffioletti, đã thông báo trên Facebook.com rằng các ông kẹ "sẽ dẫn đường cho Mùa Vọng của chúng ta."

Ngay cả khi không có chúng, nhà thờ là một cơn ác mộng kiến trúc từ những năm 1960 (ảnh dưới).

#newsTiivkypomn