Clicks921
hr.news

Ekumenska misa u Milanu bila je gotovo "bogohulan čin" - kardinal Müller

Ekumenska misa u Milanu 20. siječnja, u kojoj je baptistički pastor čitao Evanđelje, propovijedao, stajao iza svećenika tijekom posvećenja i dijelio pričest, "gotovo predstavlja bogohulan čin", rekao je kardinal Gerhard Ludwig Müller (3. veljače).

Müller je priznao "krajnju nezainteresiranost" među svećenicima, biskupima i kardinalima: "Oni su sluge Božje riječi, ali oni to ne znaju i ne poznaju doktrinu".

Müller je pozvao katolike da napuste takve "mise" ili javno protestiraju protiv slične "desakralizacije" mise.

Slika: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsLjpjbctbsl