Clicks7.5K
Kosovo Global
Katekezë mbi kryqin (Don Pren Kola) Kryqi - shenja më e shenjtë e krishterimit!More
Katekezë mbi kryqin (Don Pren Kola)

Kryqi - shenja më e shenjtë e krishterimit!