CÓRKA MARYI
21664

JEZUS: Wy, którzy cierpicie ze Mną, podążając Moją ścieżką do Raju, przejdziecie dokładnie tę samą drogę na Kalwarię, gdy przyszedłem po raz pierwszy

JESUS: Who suffer with Me, by following My path to Paradise, will take the very same road to Calvary, when I came the first time

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

czwartek, 22 marca 2012 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, Mój ból stał się teraz twoim, w pełnej jedności ze Mną. Choć będzie to dla ciebie bardzo trudne, przyniesie ci to wiele radości i wiele nowych Łask.

Obdarzam cię teraz Darem czytania dusz. Udzielam tego szczególnego Daru z dwóch powodów. Pierwszy to ofiarowanie ci ochrony, której będziesz potrzebowała, kiedy zaczniesz przebywać pośród pewnych Moich wyznawców.
Drugi to nawracanie tych zatwardziałych w sercu, którzy będą ci się przeciwstawiać, podważając Moje najświętsze Słowo.

Musisz przyjąć to nowe cierpienie, którego doświadczasz, i wiedz, że ono się nasila z powodu zwiększonej niegodziwości na świecie. Ty, Moja córko, i wiele innych Moich wybranych dusz, doświadczacie teraz wszyscy w tym samym czasie zarówno fizycznego jak i wewnętrznego cierpienia. Dzieje się tak z powodu cierpienia, którego także Mój najświętszy Wikariusz doświadcza w tych dniach, kiedy stawia czoła swojej największej próbie.

Przyjmij Mój Kielich, Moja córko, a wy, którzy przyjmujecie Moje święte Słowo poprzez te Orędzia, wiedzcie, że wasza hojność ducha ratuje każdego dnia miliony dusz. Ani jedna minuta waszego cierpienia nie idzie na marne.

Zdaję sobie z tego sprawę, Moje dzieci, że gdy bierzecie Mój Krzyż i Mnie naśladujecie, będziecie w konsekwencji cierpieć. Ale wiedzcie, że gdy to czynicie, pomagacie Mi zbawić większość ludzkości. Będziecie też pomagać Mi w Moim Panowaniu na ziemi, kiedy zwodziciel zostanie wygnany i gdy pojawi się Mój Nowy Raj na ziemi.

Wiedzcie także, że wy, którzy cierpicie ze Mną, podążając Moją ścieżką do Raju, przejdziecie dokładnie tę samą drogę na Kalwarię, gdy przyszedłem po raz pierwszy.

Chrześcijanie mogą dziś sądzić, że gdybym miał przyjść ponownie, drugi raz, to nigdy nie zostałbym potraktowany powtórnie z takim okrucieństwem. Bardzo się mylą.

Sprzeciw wobec Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zaciekły. Moje święte Słowo będzie i jest już wyśmiewane i podważane. Moim dzieciom, a szczególnie tym o niezmiennych i stanowczych przekonaniach, nie udaje się zrozumieć, że Moi prorocy będą otwarcie odrzuceni przez większość, dokładnie tak, jak byli w przeszłości. Moje Słowo, dane tobie w tym czasie, w wielu kręgach Kościoła już jest lekceważone i odrzucane, zupełnie tak, jak przez faryzeuszy podczas Mojego Życia na ziemi. Prawda Mojego Nauczania, która nigdy nie została zmieniona, będzie uznana za kłamstwo.

Dlaczego tak jest? Mówię wam, jest tak dlatego, że tak wielu przeinaczyło prawdę Mojego Nauczania do tego stopnia, że już dłużej nie wierzą w grzech śmiertelny. Tak wielu decyduje się lekceważyć prawdę zawartą w świętej Biblii. Dlaczego zaprzeczacie na przykład istnieniu tysiącletniego Nowego Nieba i Ziemi? To objawienie jest bardzo konkretne, a prawdę mogą dostrzec wszyscy. Jednak Moje święte Słowo jest kwestionowane.

Księga Apokalipsy, tak samo jak proroctwa zawarte w Księdze Daniela, zostały wam przekazane tylko w części. Wielu z was jest zdezorientowanych. Ale dzieje się tak, ponieważ treści ujawnione obu tym prorokom były zamknięte i ukryte aż do końca czasów. Tylko Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, mam władzę ujawnić ludzkości te treści. Jak możecie twierdzić, że wiecie wszystko o Moim Powtórnym Przyjściu, gdy znacie tylko część? Gdy jeszcze nie zostało to ujawnione?

Musicie słuchać Mojego świętego Słowa, ponieważ jest wam przekazywane dla ratowania waszych dusz. Jeśli dalej będziecie zaprzeczać Mojemu Słowu, po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, gdy te Moje Orędzia do świata będą się nadal wypełniać, będziecie winni odrzucenia Mojej Ręki Miłosierdzia. Bez względu na to, jak bardzo we Mnie wierzycie albo twierdzicie, że Mnie znacie, popełnicie grzech odrzucenia Mnie. Będziecie straceni dla Mnie i nie będziecie w stanie wejść przez Bramy Raju. Jest to Moim zobowiązaniem, podjętym wobec was z Czystej Miłości i współczucia, że próbuję obecnie przygotować was na koniec czasów.

Proszę, nie odrzucajcie Mnie po raz drugi, gdy przychodzę zachować ludzkość od wiecznego potępienia i podarować wam klucze do Zbawienia Wiecznego. Dlatego że was kocham, muszę być stanowczy i prowadzić was do prawdy. Nie czekajcie, aż Mój Dzień Sądu ujawni prawdę.

Pójdźcie teraz ze Mną i pomóżcie Mi ocalić dusze wszystkich ludzi.

Wasz Nauczyciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-wobec-mojego-powtornego-przyjscia-bedzie-zawziety

___________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Wy, Moi nieliczni wybrańcy, którzy odpowiadacie na Moje wezwanie, przez wasze cierpienie …

JEZUS: Ci, którzy zwalczają plan Mojego Ojca co do ratowania dusz, zostaną pokonani

___________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Proszę, nie odrzucajcie Mnie po raz drugi, gdy przychodzę zachować ludzkość od wiecznego potępienia i podarować wam klucze do Zbawienia Wiecznego. Dlatego że was kocham, muszę być stanowczy i prowadzić was do prawdy. Nie czekajcie, aż Mój Dzień Sądu ujawni prawdę."