Kasia
11.3K
Obraz kapłana ukrzyżowanego. :)More
Obraz kapłana ukrzyżowanego.

:)
Kasia
www.tygodniksolidarnosc.com/2003/15/4_sty.htm

- Wiele cierpiała. Miała szczególne łaski od Boga. Została wybrana po to, aby swoje życie ofiarować za kapłanów, Ojczyznę i Kościół - mówi siostra Maria Cichoń, wikaria generalna zgromadzenia. I dodaje: - Siostra Wanda Boniszewska nosiła ślady podobne do ran Chrystusowych, ale proszę z tego faktu nie stwarzać sensacji. Najważniejsze przecież jest …More
www.tygodniksolidarnosc.com/2003/15/4_sty.htm

- Wiele cierpiała. Miała szczególne łaski od Boga. Została wybrana po to, aby swoje życie ofiarować za kapłanów, Ojczyznę i Kościół - mówi siostra Maria Cichoń, wikaria generalna zgromadzenia. I dodaje: - Siostra Wanda Boniszewska nosiła ślady podobne do ran Chrystusowych, ale proszę z tego faktu nie stwarzać sensacji. Najważniejsze przecież jest to, w jaki sposób przeszło się przez życie.
Spośród około 400 osób, które nosiły stygmaty, za świętych Kościół uznał 60, m.in. Franciszka z Asyżu, Ojca Pio, Katarzynę Sieneńską. Występowaniu ran towarzyszyły nadzwyczajne zjawiska, jak dar uzdrawiania chorych, przepowiadania przyszłości, przebywania jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Aby jednak Kościół mógł ogłosić kogoś świętym, potrzebne są znaki pośmiertne: uzdrowienia i inne łaski doznawane przez osoby, które modliły się za pośrednictwem zmarłej. One poświadczają heroiczność jej życia.