Clicks17
vi.news

Khâm sứ Viganò từng truy cập vào Gloria.tv hàng ngày

Ba Đức Ông làm việc tại tòa thánh Hoa Kỳ nói với Michael Sean Winters của Phóng viên Công giáo Quốc gia chống Công giáo rằng Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò, đã "theo dõi Gloria.tv mỗi ngày" khi ông còn là Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ (2011-2016).

Winters giới thiệu Gloria.tv trên NcrOnline.org (ngày 29 tháng 4) với tư cách là một "ứng dụng quốc tế tương đương" với ChurchMilitant.com, mặc dù đây là một mạng xã hội toàn cầu dành cho người Công giáo.

Phần còn lại của bài viết của Winters là một thuyết âm mưu lớn về sự "yêu thích của Viganò đối với sự điên rồ của phe cánh hữu" và "thuyết âm mưu".

#newsOijwwlpiau