Clicks413

BÓG OJCIEC: Dzięki ofiarom tych, którzy dają Mi dar swojej wolnej woli, przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, uratuję nawet te dusze, które stanowią najbardziej beznadziejne przypadki

KSIĘGA PRAWDY

środa, 11 czerwca 2014 roku, godz. 12.25

Moja najdroższa córko, jest Moim pragnieniem, aby każdy z was odpowiedział w tym czasie na wezwanie Najświętszej Trójcy. Moc Trójcy Świętej jest poza zasięgiem ludzkiej ingerencji, a przez Łaskę Mojej Miłości docieram do ludzkości, aby głosić Prawdę.

Nie bójcie się swojego Ojca, bo Ja jestem wasz, a wy jesteście Moi. Wszelka władza jest w Moich Rękach i zrobię wielkie wyjątki, aby zjednoczyć świat. Wiele dusz jest wobec Mnie obojętnych. Unikają Mnie, zaprzeczają Mojemu Istnieniu i obrażają Moją Boskość, umieszczając przede Mną fałszywych bogów, wykonanych z przetopionego złota. Wszystko, co jest wykonane z gliny, zostanie zastąpione przez odnowioną egzystencję. Nic na tej ziemi nie jest wieczne. Wszystko obraca się w pył. Nic, co jest wieczne, nie jest z waszego świata.

Stworzyłem człowieka na Moje podobieństwo. Ja tchnąłem życie i otrzymaliście oddech i to Ja Jestem Tym, Który je odbiera. Wszystko zaczyna się i kończy we Mnie i żaden człowiek nie może i nie będzie dyktował, jak mam zjednoczyć Swoje dzieci. To zadanie należy do Mnie – nie do was. Moje Plany ocalenia dusz – dobrych, złych i nędznych – nie będą zniszczone. Może zostaną naruszone, ale nigdy nie będą zrujnowane, bo wszystko, co mówię, nastąpi i wszystko, czego pragnę, nadejdzie.

Znam każdego z was, ponieważ narodziliście się z Mojej Miłości. W jakichkolwiek okolicznościach się znajdujecie, one się rozwinęły na gruncie Bożej Opatrzności i wszystko ma swoją przyczynę. Wy, którzy Mnie nie znacie – też jesteście Moi, bo was stworzyłem. Nie wyewoluowaliście z gatunków. Wierzyć w to oznacza oszukiwać się, a to jedynie służy jako środek, podsunięty do waszych serc przez zwodziciela, abyście się Mnie wyparli. Wypierając się Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, odrzucacie Zbawienie Wieczne. A przez wyparcie się Prawdy o Moim Istnieniu odgrodzicie się od istnienia w wiecznej chwale.

Wszelkie Miłosierdzie należy do Mnie. Nie szczędzę Mojego Miłosierdzia tym, których serca są czyste, którzy mają w swoich duszach Miłość, bo pozwolili Mi do nich wejść. Główną przeszkodą do otrzymania Życia Wiecznego jest pycha ludzi. Pycha jest tą jedną największą barierą w zjednoczeniu się ze Mną. Możecie Mnie znać przez Mojego Syna, rozumieć Moje Słowo, ale nie czynić tego, czego was uczono. Miłość pochodzi ode Mnie. Gdy w duszy jest pycha, Miłość w niej umiera i zostaje zastąpiona nienawiścią. Pycha pochodzi od szatana i jest to dla Mnie zarówno odrażające, jak i bolesne.

Pozwólcie Mi was kochać, przyjmując Moje Słowo i Dary, które dałem światu przez największą Ofiarę Śmierci Mojego Syna na Krzyżu. Dałem wam życie. Dałem wam Siebie poprzez Objawienie Mojego Syna. Uniżyłem się w pokorze przed wami, aby pokonać grzech pychy.


Uczyłem was przez proroków. Dałem wam Dar wolnej woli, ale nadużywaliście go, by zaspokajać własne żądze i pragnienia. Dar wolnej woli ma podwójny cel – by dać wam wolność wyboru, tak żebyście nie przychodzili do Mnie ze strachu, ale z miłości, i by zwyciężać moc diabła. Szatan pożąda najbardziej waszej wolnej woli i użyje każdego podstępu, abyście mu ją przekazali. Gdy dusze to czynią, przez grzech pychy, praktyki New Age i okultyzm, stają się zniewolone przez złego ducha. Wtedy w duszach, które przekazują mu swoją wolną wolę, przejawi on każdą ze swoich cech. Poznacie je po ich postępowaniu. Ale znakiem tego, że ich wolna wola została oddana złemu duchowi, jest to, że te dusze stale dążą do publicznego wyśmiewania Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Jego Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki świata. Szatan nienawidzi ich obojga.

Jeśli natomiast użyjecie wolnej woli, którą wam dałem, dla dobra waszych dusz i wzajemnej miłości, będzie to potężne narzędzie do osłabienia mocy szatana. Ale to właśnie te dusze, które przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, dają Mi dar swojej wolnej woli, przekazują najpotężniejszy dar ze wszystkich. To dzięki tym duszom pokonam złego ducha i to w ten sposób będę mógł uratować dusze tych, którzy całkowicie odłączyli się ode Mnie.

To jest Moja obietnica. Dzięki ofiarom tych, którzy dają Mi dar swojej wolnej woli, przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, uratuję nawet te dusze, które stanowią najbardziej beznadziejne przypadki.

Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…cy-swietej-jest-poza-zasiegiem-ludzkiej-ingerencji
wordpress.com/…essed-trinity-is-beyond-the-interference-of-man-2/