Clicks349
hr.news

Franjin efekt: Katolički fakultet predstavio homoseksualan blud kao "ljubav"

Otac Ernesto Fumagalli trenutno predaje tečaj "Homoseksualna ljubav i kršćanska vjera" na Teološkom fakultetu sjeverne Italije u Milanu.

U prezentaciji tečaja Fumagalli priznaje da namjerava promicati homoseksualan blud. On to naziva "obnovljenom antropološkom interpretacijom".

Dio kolegija je pokazati da Biblija i "tradicionalno učenje" Magisterija "ne shvaćaju na odgovarajući način trenutno homoseksualno iskustvo vjernika".

Stoga Fumagalli izmišlja "[ne]moralne kriterije" koji moraju upravljati "ljubavnim životom" homoseksualaca "tako da on [navodno] odgovara novoj zapovijedi Kristove ljubavi".

Od Franjinog izbora talijanski biskupi upali su u zamku homoseksualista. Iskustvo pokazuje da je svaka vjerska skupina koja krene na put homoseksuala osuđena na raspad.

#newsIkoqgcbqqw