Clicks15

A KÖRMENET

Ralfi
A KÖRMENET varjak szállnak a Golgota felett elűzi lassan a tavasz a csikorgó telet itt van a niszan hava Fiát várja a Golgota varjak kárognak az elítéltek felett indul a templomba a hozsannás …More
A KÖRMENET
varjak szállnak
a Golgota felett
elűzi lassan a tavasz
a csikorgó telet
itt van a niszan hava
Fiát várja a Golgota
varjak kárognak
az elítéltek felett
indul a templomba
a hozsannás menet
Mária mindenütt
imádkozva követ TÉGED
anyai szíve már most
meghasadt megrepedt ÉRTED
a negyven éves
pusztai vándorlás
most teljesedik be
a Messiás átmegy
a halálból az életbe
mutatja az utat
az Ígéret földjére
hiszen Ő a felhő
aki kíséri a menetet
Ő a fénylő tűzoszlop
aki kenetet kulcsot hoz
megnyitja a mennyei kaput
a zarándok úton lévők
a hazát keresők előtt
s aki hisz Őbenne
az mind követi ŐT
megnyitja előttük
az égi ajtót és kaput
s aki hittel követi Őt
az mind a mennybe jut
indul lentről a földről
indul fel a mennybe
a hozsannás körmenet
mert élünk és halunk
halunk és feltámadunk
minden áldott este
és fölkel minden reggel
mint a húsvéti kikelet
így lesz a világ végéig
és így tart az ítélet napjáig
lentről a földről
felfele a mennybe
a halál felett győztes
hozsannás körmenet!