Clicks1K
Evanjelizacia
✞ Priestranná cesta a úzka cesta Mt 7,6.12-14 www.evanjelizacia.euMore
✞ Priestranná cesta a úzka cesta Mt 7,6.12-14

www.evanjelizacia.eu