CÓRKA MARYI
664

JEZUS: Wzywam teraz wszystkich chrześcijan, aby wzięli swoją zbroję i maszerowali naprzód, pomagając Mi

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 17 czerwca 2014 roku, godz. 22.23

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Armia Reszty zebrała się w wielkiej liczbie i jest rozsiana w każdej części świata. Moi Mnie znają, a dzięki Mocy Ducha Świętego dałem się poznać przez Moc Moich Słów zawartych w tych świętych Orędziach.

Moje Słowo szybko przyciągnie do Mnie tych, którzy już są pobłogosławieni Duchem Świętym.
Te dusze bowiem nie mają wątpliwości. Duch Święty poprzez Moje Słowa będzie przyciągał bardziej opornych, a choć mogą oni być niepewni, czy to rzeczywiście Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, Który zaprasza ich, by odpowiedzieli na Moje wołanie, to jednak ostrożnie wyruszą ku Mnie. W końcu w pełni Mnie obejmą.

Poza tym są jeszcze i ci, którzy wierzą we Mnie, ale nie uznają tego, że to Ja ich wołam. Oni też z czasem odpowiedzą na Moje wołanie. Ale czym jest Moje wołanie? Czy jest po to, bym po prostu zademonstrował Moje możliwości? Nie, to nie jest konieczne. Moje wołanie jest po to, aby was zebrać i przygotować, tak by wszyscy chrześcijanie pomogli Mi w Moim dążeniu do ratowania ludzkości. To właśnie przez Moich umiłowanych uczniów mogę sprawić, żeby wiele się wydarzyło.

Moją Misją jest ratowanie dusz i zrobię to, korzystając z wolnej woli człowieka. Wolą Boga jest danie życia i sprowadzenie wszystkich dzieci Bożych pod Jego Opiekę. Według Niebiańskiej Woli Boga wszystkie dusze mogą być uratowane, ale droga do Zbawienia Wiecznego przebiega przez wolną wolę daną człowiekowi przez Boga. To za pośrednictwem swojej wolnej woli każdy z was wybierze własną przyszłość.

Nie będziecie zmuszani do przyjęcia Miłosierdzia Bożego, ale zostaniecie poproszeni, aby iść za Mną. Nigdy nie rozkażę wam, byście to uczynili, ponieważ to jest wasze prawo – prawo do waszej wolnej woli – abyście decydowali o sobie, co chcecie robić.

Niektórzy ludzie wybiorą mądrze, bo będą wiedzieli, co ofiaruję – ścieżkę Prawdy, drogę do Życia Wiecznego. Niektórzy ludzie wybiorą nierozsądnie i będą postępowali błędną drogą. Zrobią tak, ponieważ nie uda im się zrozumieć Prawdy, Słowa Bożego. Pozwolą, aby uroki wielkich atrakcji materialnych, pożądań i przyjemności odciągnęły ich ode Mnie.

Oni nie wierzą w życie po śmierci i nie odczuwają wyrzutów sumienia z powodu grzechów, które popełniają, zaspokajając swoje egoistyczne pragnienia. Gdy jednak zostanie im ukazana Prawda i zostaną zachęceni przez innych, aby posłuchać Słowa Bożego i Mojej obietnicy dotyczącej przyszłości, to mogą się zmienić. Mogą oni poprzez Dar nawrócenia zamieszkać w Moim Królestwie.

Moje wołanie jest zatem po to, by zachęcić wszystkie dusze do poszukiwania Prawdy. Dzięki swojej wolnej woli – i musi to być ich własny wybór – pozwolą oni Mnie, swojemu ukochanemu Jezusowi, abym ich uratował.

Wzywam teraz wszystkich chrześcijan, aby wzięli swoją zbroję i maszerowali naprzód, pomagając Mi zebrać te dusze, które są rozproszone i zagubione. Dzięki waszej pomocy mogę zachęcić wszystkie dusze, wszystkich wyznań, ras i koloru skóry, do przyjścia do Mnie. Gdy dotrzecie do nich, okryję was wielkimi Darami Ducha Świętego, aby udało się wam doprowadzić do Mnie te zagubione dusze, za którymi tęsknię w każdym momencie.

Wolą Boga jest zbawienie każdego. Ale następuje to dzięki wolnej woli człowieka, który decyduje się pójść w Moje Ramiona ze swojej własnej wolnej woli, aby Niebiańska Wola Boga wypełniła się tak, jak powinna. Idźcie, wy wszyscy, i nauczajcie Prawdy świętych Ewangelii. Świat cierpi głód Prawdy Mojego Słowa. Moje Słowo nie jest już nauczane w taki sposób, w jaki powinno być. Ludziom musi być podana Prawda – czyli to, za co oddałem Moje Życie. Bez dostępu do Prawdy – Mojego świętego Słowa – nie możecie wybrać właściwej drogi do Zbawienia Wiecznego.

Oto dlaczego teraz przychodzę – by przynieść wam Prawdę. Aby przywieść was do rozsądku, tak byście byli przygotowani, gotowi i oczekujący na ten wielki Dzień bez lęku, bólu czy udręki w sercach. Kiedy Mnie przyjmiecie i zaufacie Mi całkowicie, będziecie trwać w pokoju.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/the-world-is-st…