Poolak
83.1K

To nie Bóg boi się Natanka

Kara suspensy nałożona na ks.Piotra Natanka zapewne finałem całej sprawy nie będzie.
Zwróciłem uwagę, że w dyskusjach na temat ukarania księdza pomijany jest jeden zasadniczy aspekt dotyczący działalności tego duchownego.
Nikt bowiem nie wspomina o tym, iż ks.Natanek oprócz tego, że jest duchownym, to jest także Polakiem, a jego kazania nacechowane są potencjałem wielkiego, niekłamanego patriotyzmu.
Dzisiaj już nikt z tak wielkim namaszczeniem nie obnosi się publicznie z miłością do ojczyzny.

Jedna z fraz pochodząca z argumentacji Dziwisza odnoszącej się do nałożonej przez niego kary suspensy na ks. Natanka mówi:

"W swoim przekazie, rozpowszechnianym przez media elektroniczne, publicznie podważa autorytet biskupów i kapłanów, pomawiając ich o niewiarę i współdziałanie z wrogami Kościoła."

Czy nie wskazanym pozostaje zapytać w tym momencie, których to biskupów i kapłanów ma na względzie Dziwisz?
Może chodzi tu o postać arcybiskupa Życińskiego, o którym ks.Piotr wspominał, iż tamten "wyje w piekle", a który to Życiński właśnie w ubeckich archiwach skatalogowany został jako "Filozof".
Dlaczego więc Dziwisz nie wymienia z nazwisk tych, do których w swoich przekazach odnosi się ks.Natanek?
Odpowiedź jest nader prosta.
Otóż ewentualne argumenty Dziwisza spaliłyby na panewce, a w zasadzie, to takowe nie istnieją w ogóle i dodać też należy, że ewentualna, publiczna dyskusja w tej sprawie, mogłaby sprowokować do pojawiania się pytań, kto kryje się pod pseudonimem "Delegat", a tego Dziwisz zapewne woli uniknąć.

Rozumowanie Natanka w kwestii lokalizacji Życińskiego w piekle jest logiczne i wynika ono z faktu, że "Filozof" zdecydował się na współpracę z instytucją, która była bezpośrednio odpowiedzialna za śmierć ks.Jerzego Popiełuszki, ks.Sylwestra Zycha, ks.Stefana Niedzielaka, ks.Stanisława Suchowolca, czy skatowanego w Radomiu przez ubeckich siepaczy przywódcę duchowego radomskich robotników-ks.Romana Kotlarza.

(Księża: Sylwester Zych, Stanisław Suchowolec i Stefan Niedzielak)

Podejmując współpracę z ubecją, to taki Życiński niejako podpisał cyrograf z diabłem.
Każdy z ludzi ponosi odpowiedzialność za swoje czyny z tym, że jedni z nas potrafią zrozumieć swoja winę i wyrazić skruchę, a drudzy w swojej zatwardziałości będą trwać do samego końca i tak było z Życińskim.

Czy radykalna postawa ks.Natanka w stosunku do zaprzaństwa i zdrady nie tylko ojczyzny, ale i samego Boga może dziwić?
Czy pomordowani księża, oraz wszystkie inne ofiary ubeckich bandziorów nie są wystarczającym usprawiedliwieniem dla postaci ks.Natanka?

Po nałożeniu suspensy pojawiają się głosy i o zgrozo na Frondzie również, że ks.Natanek musi się podporządkować przełożonym i to bezkrytycznie.
To ja teraz zapytam, na ile swojemu bezpośredniemu przełożonemu podporządkował się Dziwisz, kiedy to 17 czerwca 1999r. podczas papieskiej pielgrzymki do Polski, właśnie Dziwisz dopuszcza się niecnego czynu i podstępem umieszcza w "Papa Mobile" żyda i zatwardziałego komunistę, który od zawsze utożsamiał się z systemem odpowiedzialnym za śmierć wyżej wspomnianych kapłanów, a mianowicie Kwaśniewskiego ze swoją małżonką.

Czym kierował się Dziwisz wiedząc, że ten komunista stara się o reelekcję?
Ten zdradziecki manewr Dziwisza w dużej mierze sprawił, że Kwaśniewski powtórnie został prezydentem.
Czy na podstawie takich poczynań Dziwisza nie można stwierdzić, iż utożsamia się on z takimi postaciami jak Kwaśniewski?
Komu chciał przypisać prestiżu swoim jednoznacznym postępkiem, Kwaśniewskiemu, czy może Janowi Pawłowi II?
Można jeszcze spytać, kto namówił papieża, aby ten ustąpił Żydom i aby usunięto siostry Karmelitanki z ich klasztoru?
Czy odpowiedź nie zabrzmi-Dziwisz?
Można jeszcze zapytać, kto przywlókł na stanowisko ambasadora w Watykanie Żydówkę Suchocką?
Czy odpowiedź nie zabrzmi Dziwisz?
Można jeszcze zapytać, kto namówił papieża, aby ten wyraził zgodę na pochowanie Żyda Miłosza na Skałce?
Czy odpowiedź nie zabrzmi Dziwisz?
Można jeszcze zapytać, kto jest autorem ataków ze strony Kościoła na Radio Maryja?
Czy odpowiedź nie zabrzmi Dziwisz?
Może do Dziwisza należy zwracać się "wasza eminencjo rebe"?

Wiadomo więc jest komu sprzyja Dziwisz i jakimi wartościami się kieruje.
Wsławił się również tym "nasz" Dziwisz, że na wzór Komorowskiego, który obdziela Orderem Orła Białego wszelkiej maści szumowiny i to bez opamiętania, chcąc w ten sposób podnieść ich jakże marna reputację, postanowił i on w podobny sposób zadziałać.
Choć postaci Roberta Kubicy do szumowin w żadnym wypadku zaliczyć nie można, gdyż jest to zacny, młody człowiek, to już działanie Dziwisza w materii dzielenia relikwiarzami na prawo i lewo, można uznać za agitację prowadzoną przez Dziwisza na rzecz pozyskania twarzy dla złajdaczonej PO.
Pamiętamy jak to Dziwisz wysyła jakiegoś dziennikarzynę z relikwiarzem do szpitala w którym przebywał Kubica i z obietnicą "pole position" na Placu św.Piotra podczas uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II, stara się "POzyskać" Kubicę dla PO, bowiem miał on zasiąść w pierwszym rzędzie obok samego... Komorowskiego.
Na szczęście Robert nie dał się wmanewrować w te wątpliwej rangi zaszczyty.

Na podstawie powyższych faktów nasuwa się pytanie-jakim to autorytetem jest Dziwisz?

Dziwisz jest nikim innym jak faryzeuszem, ale swoje postępowanie powinien on zweryfikować i to mając na względzie słowa innego faryzeusza pochodzące z Dziejów Apostolskich:

"33 Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. 34 Lecz pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć Apostołów i zabrał głos w Radzie: 35 "Mężowie izraelscy - przemówił do nich - zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. 36 Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. 37 Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. 38 Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, 39 a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem". Usłuchali go. 40 A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. 41 A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia [Jezusa]. 42 Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie."

Oby Dziwisz nie dołączył do Życińskiego i za to się należy modlić!

Źródło ; homo-polacus.blogspot.com
marek
modlmy sie, oni sa ofiarami zla,
jak to powiedzial blogoslawiony meczennik
za wiare i Polske, ks.Popieluszko,
lecz czasu nie maja wiele,
czas jest krotki,
Dogocenna Krew i Woda Chrystusa nich ich obmyje i umocni,
Przenajswietrza Matka Boza, Wszascy Aniolowie i Swieci modlcie sie za nimi, Swiety Jozefie pogromco demonow modl sie za nimi,
no i za nami
em
www.echochrystusakrola.org/index.php

Panie Jezu proszę Cię bardzo powiedz swoje słowo odnośnie szkalowania ks. Piotra Natanka przez Episkopat.

Pan Jezus:

"Moi prześladowcy - to, że wyście zawiesili w posłudze kapłańskiej Mojego umiłowanego syna, to jeszcze nic - JA OŚWIADCZAM WSZEM I WOBEC, ŻE TO JA W TYM MOMENCIE WAS WSZYSTKICH SUSPENDUJĘ-UZNAJĘ ZA NIEWAŻNE SPRAWOWANE SAKRAME…More
www.echochrystusakrola.org/index.php

Panie Jezu proszę Cię bardzo powiedz swoje słowo odnośnie szkalowania ks. Piotra Natanka przez Episkopat.

Pan Jezus:

"Moi prześladowcy - to, że wyście zawiesili w posłudze kapłańskiej Mojego umiłowanego syna, to jeszcze nic - JA OŚWIADCZAM WSZEM I WOBEC, ŻE TO JA W TYM MOMENCIE WAS WSZYSTKICH SUSPENDUJĘ-UZNAJĘ ZA NIEWAŻNE SPRAWOWANE SAKRAMENTY,
NIE TYLKO Z POWODU WASZEJ PYCHY I NIESPRAWIEDLIWOŚCI, LECZ ZAMYKANIA DRZWI KRÓLESTWA BOŻEGO TYM, KTÓRZY PRAGNĄ DO NIEGO WEJŚĆ. TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ UZNAĆ MNIE BOGA ZA KRÓLA I TYCH KTÓRZY UWIĘZILI MNIE W CIEMNICY.

WY UMARLIŚCIE JUŻ W TYM MOMENCIE ŚMIERCIĄ WIECZNEGO POTĘPIENIA. CO WY TERAZ UCZYNILIŚCIE ZE MNĄ I Z TYMI, KTÓRZY MNIE UZNAJĄ ZA KRÓLA - TO JEST TAKIE SAMO ZNACZENIE, GDY MNIE FARYZEUSZE - ZDRAJCY WYDALI NA ŚMIERĆ.

DO TEJ PORY SŁYSZĘ ICH KRZYKI ROZPACZY, bo nie wszyscy są potępieni. Są tacy, którzy będą w ogniu czyśćcowym do końca istnienia ziemi, a to jest niesamowity ból i niesamowite wasze wycie z rozpaczy, że mieliście NIEBO w zasięgu dłoni, a wybraliście ZDRADĘ.

Przecież wiecie, że umrzecie i przecież wiecie, że będziecie musieli spojrzeć Mi w oczy, jeśli zdążycie przed porwaniem do piekła".


Pan Jezus:

" Co ustalone przez człowieka na Ziemi - przemija a co ustalone w Niebie trwa wiecznie. Jesteście otoczeni ZDRAJCAMI Moje umiłowane dzieci, ale pamiętajcie:
życie ziemskie kiedyś się zakończy, a wieczność trwa wiecznie i każdy człowiek wybiera ją sam.

SŁUCHAJCIE WY MOŻNOWŁADCY MOJEGO LUDU WIERNEGO
A OSZUKIWANEGO PRZEZ WAS

<< BÓG JEST NIESKOŃCZONY I ŚWIAT JEGO >>

SŁUCHAJCIE WY WSZYSCY NIEPOSŁUSZNI BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU NIESKOŃCZONEMU –
BĘDZIECIE ODPOWIADAĆ ZA TYCH, KTÓRYCH OSZUKUJECIE I KTÓRYCH W NIEŚWIADOMOŚCI POCHŁONIE OGIEŃ CZYŚĆCOWY, CZY PIEKIELNY NA WIEKI WIECZNE. AMEN.


Jeszcze jeden haniebny krok przeciwko Mojemu umiłowanemu synowi Piotrowi Natankowi i jemu podobnych oraz rycerzy uczyniony przez was -

<< OBŁOŻĘ WAS KLĄTWĄ >>

i już nie pomoże wam nikt - to wam mówi Jezus Chrystus KRÓL".
ANNA KAJZER
👏 👏 👏 KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!
tagina
👏 👏 👏
w64u14
👍
jerzy1
👏 👏 👏
annaaurelia
👏 👏 👏
StefanekII
Episkopat - na wzór zydo- masońskich mediow -wykorzystuje swoją władze do rozpowszechniania ;orawd ;,króre im pasuja bez argumentowania ich oraz dialogu z wiernymi ! BO PO CO ??? BO KOMU??? KOWALSKIEMU ???? CIEMNY KOWALSKI MA TYLKO SŁUCHAĆ !!!!