Ewangelista
9386

Robert Winnicki - o kondycji Kościoła, mszy trydenckiej i pryncypiach katolickich


Quas Primas
Ok. 37 minuty! Zgadzam się. Taki był pan Wolniewiecz i wierzę, że będzie zbawiony.
Quas Primas
Ewangelista - Nie zawsze jestem na glorii w czasie, kiedy wstawiasz swoje artykuły.
Ewangelista
@Quas Primas Wołałem, żeby wykopać na główną to zero odzewu. Po sympozjum dam jeszcze raz.
Quas Primas
Słusznie powiedział jeden z kapłanów:
„Jesteśmy kuszeni, aby widzieć Kościół tam, gdzie zanegowano wiarę katolicką”
(x. Florian Abrahamowicz).
Quas Primas
Wow! Szacunek, panie Winnicki. Zwrócił pan uwagę na zbyt jawny antropocentryzm, na liberałów w Kościele itp. Bardzo ciekawa wypowiedź. Nie znałam Pana Winnickiego z tej strony... Warto było posłuchać.
Ewangelista - trafiaj do takich ludzi i rób z nimi wywiady. Tacy ludzie są nam potrzebni. 👍
Ewangelista
@Quas Primas Mimo wszystko uważam, że warto wygospodarować nań trochę czasu.
Quas Primas
Trochę za długi do słuchania. Mam ważniejsze wykłady do przesłuchania. 😉
--------------------------------------------
Ewangelista 5 godziny temu
@Quas Primas
Jak ocenia pani ten materiał?More
Trochę za długi do słuchania. Mam ważniejsze wykłady do przesłuchania. 😉
--------------------------------------------
Ewangelista 5 godziny temu

@Quas Primas
Jak ocenia pani ten materiał?
Ewangelista
Jest też podobny z Krzysztofem Bosakiem:
Krzysztof Bosak - O sejmie, Tradycji i tradycyjnej liturgiiMore
Jest też podobny z Krzysztofem Bosakiem:

Krzysztof Bosak - O sejmie, Tradycji i tradycyjnej liturgii
Ewangelista
@Quas Primas
Jak ocenia pani ten materiał?More
@Quas Primas

Jak ocenia pani ten materiał?