Clicks1.4K
Příliš Zřejmé? Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHwgttrxuwoMore
Příliš Zřejmé?

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHwgttrxuwo
Joske
Od hloupých rozvratníků nečekám, že by chápali. Poté, co jsem četl vyznání víry cibule a její jádro, jsem si udělal dostatečně zřetelný obrázek.
Joske
Připomínám všem spícím, že potomci Adama jsou po vyhnání z Ráje ve vyhnanství na stejném místě, kde přebývají padlí andělé. Vládcem tohoto světa je Satan. O tom, že je Satan vládcem tohoto světa, se píše na několika místech Písma svatého.
Ježíš řekl svým učedníkům: 30Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nemá vůbec nic. 31Ale svět má poznat, že miluji …More
Připomínám všem spícím, že potomci Adama jsou po vyhnání z Ráje ve vyhnanství na stejném místě, kde přebývají padlí andělé. Vládcem tohoto světa je Satan. O tom, že je Satan vládcem tohoto světa, se píše na několika místech Písma svatého.
Ježíš řekl svým učedníkům: 30Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nemá vůbec nic. 31Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám tak, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odtud!“ J 14:30-31
Satan má nad tímto světem moc, kterou dostal od Boha. Má tedy autoritu, kterou je třeba respektovat. Pokud ji respektovat nebudete, pokud ji budete zlehčovat, budete tak činit ke vlastní škodě. Přemýšlejte o těchto slovech: 8Stejně i tito ve svém snění poskvrňují tělo, neuznávají autoritu, rouhají se slávám. 9Vždyť ani archanděl Michael, když se s Ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, si nedovolil vynést potupný soud, nýbrž řekl: ‚Kéž tě napomene Pán.‘ Ju 1:8-9
Archanděl Michael je mnohem výše postavený, než je člověk vyhnaný z ráje. A respektuje autoritu, danou Bohem.
Jak chcete být spaseni, když nevíte, co je víra a nevíte ani, kde a pod jako mocí se nacházíte? Jak můžete odolat nástrahám zlého, když ve svých naivních představách z něho děláte slabocha? Je jen jeden závěr, jste Satanem oklamaní. Pokud se neprobudíte, nedostanete se z moci zlého nikdy.