Clicks1K
✞ Vedomý si svojho vyvolenia Lk 6,12-19 P O V O L A N I EMore
✞ Vedomý si svojho vyvolenia Lk 6,12-19

P O V O L A N I E