Clicks470
hr.news

Ruini: Što bi Ivan Pavao II. rekao anti-celibatskim amazonskim biskupima

AciStampa.com (20. siječnja) postavio je pitanje kardinalu Camillu Ruiniju (20. siječnja) što bi Ivan Pavao II. (+2005.) mislio o zahtjevima amazonskih biskupa da se ukine celibat.

Ruini je bio rimski generalni vikar od 1991. do 2008. godine.

On odgovara da je odricanje od celibata bilo "zaista nezamislivo" za Ivana Pavla II. (+2005.).

Nadalje objašnjava da je Ivan Pavao II. bio u potpunom suglasju sa svojim prethodnikom Pavlom VI., koji je "ponovio i produbio" razloge zbog kojih bi se celibat klera trebao održavati u latinskoj Crkvi.

Gotovo sve najekstremnije amazonske prelate imenovao je biskupima Ivan Pavao II.

Slika: Camillo Ruini, © Giuseppe Ruggirello, CC BY-SA, #newsOgeggyhkrn