fil.news
101

Muli: Francis Tumangging Magbasbas

Matapos ang Angelus noong Enero 1, hindi binasbasan ni Pope Francis ang mga tao. Sa halip ay itinaas niya ang kanyang dalawang mga kamay nang walang anumang tanda ng krus (video sa ibaba).

Sinabi ni Francis ng may bukas bisig ang unang bahagi ng basbas ng Lumang Tipan na "Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka…”.

Binasa niya ang mga teksto mula sa papel ngunit tumigil bago ang pormula ng Trinitarian sa huli na sa Latin ay "Et benedictio Dei onnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti" at iba pa.

Ayon sa Vaticanista na si Aldo Maria Valli, pinili ni Francis na "magbasbas ng walang basbas" at ito ay isang "panandaliang desisyon".

Ang isang papa ay hindi mas mataas sa liturhiya ng Katoliko.

#newsDmqstjdmkp

00:26