CÓRKA MARYI
285

Matka Boża: Pozwólcie Mi, abym wam pomogła jako Matka Zbawienia, a jest to Mój ostatni tytuł z Nieba

Virgin Mary: As the Mother of Salvation, my last title from Heaven, let me help you

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 23 lipca 2012 roku, godz. 16.36

Moje dziecko, dolina łez zalewających każdy naród na wiele sposobów, została przepowiedziana wiele razy. Ale one nie słuchały ostrzeżeń, które dawałam wizjonerom na przestrzeni wieków.

Niektórzy z tych, którzy znają obietnice Pana, który powiedział, że przyjdzie ponownie, aby panować nad światem niemającym końca, rozpoznają znaki. Większość ludzi ich nie rozpozna, ponieważ nie znają Ewangelii.

Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza umiłowana Matka, udzielę wam ochrony przed szatanem, jeśli tylko Mnie o to poprosicie. Została Mi przyznana władza zmiażdżenia go. Jeśli wzywacie Mojej pomocy, mogę łagodzić waszą udrękę. Moje dziecko, jego wpływ staje się wyraźny dla wielu z was, którzy otwieracie oczy. Jego niegodziwość ujawnia się w wielu dzieciach Bożych.

Możecie wszyscy zobaczyć morderstwa, bezsensowne zabójstwa, wojny, chciwość, prześladowania, niemoralność i szerzące się grzechy, które łamią każde przykazanie Boże dane przez Mojżesza.

Wy, którzy macie małą wiarę i mówicie: «Jakie to ma znaczenie?», musicie znać szkody, jakie szatan wyrządza w waszych duszach. On jest jak choroba, która jest trudna do wyleczenia. Gdy was raz uchwyci, to doprowadzi do innych chorób, nawet gorszych niż ta pierwsza, tak że jeden lek nie wystarczy. Zatruwa on duszę, umysł i ciało tak szybko, że bardzo trudno jest się samemu uwolnić.

Dzieci, nie zdajecie sobie sprawy, jak jest potężny i mściwy. Gdy raz opanuje duszę, nie pozostawi jej samą sobie, tak że ta dusza prawie odchodzi od zmysłów. W niektórych przypadkach te dusze już nie panują nad swoimi odruchami.

Jako Matka wszystkich dzieci Bożych mam Moc, aby pomóc ocalić wasze dusze. Pozwólcie Mi, abym wam pomogła jako Matka Zbawienia, a jest to Mój ostatni tytuł z Nieba. Musicie codziennie odmawiać Mój Różaniec święty dla ochrony, a szatan zostawi was i waszych bliskich samymi. Nigdy nie lekceważcie tej modlitwy, bo moc szatana maleje, gdy tylko ją odmówicie.

Dzieci, Moc Boga jest udzielana tym, którzy wołają do Mojego Syna, Jezusa, aby dał wam siłę do życia w tych czasach. Nie może ona zostać wam dana, jeśli nie będziecie o nią prosili.

Oto kolejna Modlitwa Krucjaty, którą musicie odmawiać, aby zabiegać o ochronę przed szatanem.

Modlitwa Krucjaty 68
Chroń mnie od wpływu szatana


O Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów.

Pomóż mi w każdym czasie ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Podtrzymuj mnie w mojej miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od Prawdy Jego Nauczania, bez względu na to, ile pokus zostanie przede mną postawionych. Amen.


Módlcie się, módlcie się, módlcie się zawsze o ochronę przed złym, bo on powoduje w waszym życiu straszliwą krzywdę, szkody i nędzę. Jeśli nie poprosicie, nie będziecie mogli otrzymać tych Łask.

Zaufajcie Mi, waszej Matce, przez cały czas, bo Moją rolą jest pomóc Mojemu Synowi zbawić dusze wszystkich dzieci Bożych.

Wasza kochająca Matka
Królowa ziemi
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl