CÓRKA MARYI
111.3K

JEZUS: Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmy posłańcu na koniec czasów

JESUS: The Book of Truth is being revealed to you, the seventh messenger for the end times

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 5 marca 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, przychodzę dzisiaj, by cię pocieszyć w tym czasie udręk, które atakują cię z każdej strony.

Wiedzcie, że Jan Ewangelista otrzymał Księgę odpieczętowaną – Księgę Prawdy – aby teraz świat ją usłyszał, w tych czasach. Ta Księga została mu przekazana jako odpieczętowana, ponieważ Pieczęcie były już otworzone. Zostały one następnie zamknięte, aby jej treść nie została ujawniona, aż do końca. Nadszedł dla ciebie czas, aby otworzyć Księgę Prawdy i ujawnić zawartą w niej treść wszystkim dzieciom Bożym, aby przygotować ich dusze do Życia Wiecznego.

Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmy posłańcu na koniec czasów.

Na dźwięk twojego głosu prawda ostatecznie zostanie ujawniona i tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy zostaną zaprezentowane niewierzącemu światu. Ale nie na długo, pomimo odstępstwa, które dotknie nie tylko wierzących, ale także wyświęconych sług w Kościele.

Czas Wielkiej Spowiedzi jest bliski. Kiedy to będzie miało miejsce, nastąpi wielkie nawrócenie na całym świecie. Będzie wtedy głód prawdy zawartej w odpieczętowanej Księdze, obiecanej światu na koniec czasów.

Jesteś tym posłańcem, który otrzymał zadanie nie tylko przygotowania świata na zbawienie dusz, ale który także ogłosi Moje Panowanie.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

MATKA ZBAWIENIA: Tak wielu nie słucha teraz tych Orędzi, Moje dziecko, ale po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, będą słuchać

_______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Nadszedł dla ciebie czas, aby otworzyć Księgę Prawdy i ujawnić zawartą w niej treść wszystkim dzieciom Bożym, aby przygotować ich dusze do Życia Wiecznego."