Clicks1.1K

✞ Nadpozemský svet a pozemské predstavy Mk 12,18-27