Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks2.5K
defendfaith

Luther zomrel v ťažkom smrteľnom hriechu - obesil sa!

Do konca 20 storočia sa učilo, že Luther bol obesenec, čo nevychádzalo ani tak z RKC, ako od samotných luteránov. Sám Lutherov sluha vypovedal k tejto veci, ako to s Lutherom bolo na konci jeho života. To že sa veľa opíjal a obžieral je známe, pretože vážil na konci života 150 kg. Mal tiež agresívnu povahu, že sa ho báli aj vlastní priatelia, dokonca aj Melanchton ku nemu nerád chodil a to bola jeho pravá ruka v oblasti teológie. Aspoň vieme kam Cirkev dnes smeruje, keď ide spolu s luteránmi oslavovať reformáciu... celý text v PDF o Lutherovej smrti a zlému zastieraniu, na ktorý katolícka Cirkev veľmi rýchlo prišla...

ODKAZ NA PDF Súbor

Zdroje kde sa presne dočíta katolík o dejinách:
F. Kryštúfek Církevní dejepis 1895
F. Kryštúfek Smrt Lutherova, Časopis .kat.duchovenstva, 1892