Clicks2.4K
jadwiska

CZASY OSTATECZNE

Od kilkudziesięciu lat, a szczególnie ostatnio, coraz częściej mówi się o zbliżającym się końcu świata. Nawet w gazetach pojawiają się artykuły o możliwościach zaistnienia w najbliższym czasie katastrof na skalę światową, które położą kres życiu ludzkiemu. Może to uczynić np. wojna światowa z użyciem chociażby tylko małej części nagromadzonego arsenału wojennego. O końcu świata mówią wróżbicie, astrolodzy... Dla nas wierzących mają jednak istotne znaczenie przede wszystkim Pismo Święte i współczesne Objawienia. Objawień na całym świecie aktualnie jest 65. Wszystkie mówią niepokojąco o tym co nas czeka. Ich treść ogólnie sprowadza się do słów Pana Jezusa powiedziane przez Krystynę na Oławskich Działkach pamiętnego 8 grudnia 1985 r.: "Żyjecie w czasach ostatecznych, w czasach Ducha Świętego."
Słowa te nakazują, abyśmy zapoznali się z Pismem Świętym. W Ewangeliach Św. Mateusza, Św. Marka, Św. Łukasza są przedstawione opisy w sposób zrozumiały dla ludzi żyjących w tamtych czasach. Obecnie Jezus przypomniał tą samą treść, lecz uzupełnieniem dla obecnych czasów. Powiedział to przez jedną z wybranych osób dnia 28 XII 1984 r.:
"Nim to nastąpi, wielu w tych dniach przyjdzie zwodzicieli, którzy będą mówili: -Ja jestem Mesjaszem. - Nie idźcie i nie szukajcie ich, albowiem oni wielu w błąd wprowadzają... Nim to nastąpi, musi być wielka wrzawa narodów. Będą wielkie wojny, nienawiść zapanuje na całej ziemi, chciwość i zło. Wszyscy wokoło będą mówili o pokoju, a wokoło lędźwi swoich potajemnie trzymać będą sztylety. Będą się zbierali na narady, głosili pokój, a potajemnie szykować się będą do strasznych wojen. Zechcą użyć broni o strasznym zasięgu, którą nazywają nuklearną. W te straszne dni powstanie naród przeciw narodowi. brat przeciw bratu. Zjawi się fałszywa teoria na świecie, która będzie zwalczała religię i prawa Boże. kobiety będą chodziły w spodniach z obstrzyżonymi włosami, będą paliły papierosy i piły alkohol, będą się walały po ulicach. Nastąpi wielki upadek moralny. Rzadko która rodzina będzie prawdziwa, według założeń Bożych. Rodzice będą zabijali własne dzieci poczęte w łonach. Będzie ogólne zamieszanie i bałagan. We wszystkich państwach będą się zamieniały często rządy. Wystąpi głód tak wielki, że liczne narody będą wymierały. Pojawi się też straszna choroba, na którą ludzkość nie będzie miała żadnego wpływu zaradczego. Cała przyroda wyda walkę człowiekowi. Ziemia będzie rodziła skażone, zatrute płody rolne, które przyniosą śmierć. Wystąpią olbrzymie trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów, mrozy i śnieżyce tam, gdzie nie były. Przyroda będzie zachowywała się dziwnie, tak, jakby walczyła z człowiekiem, a w tym czasie będzie narastało i panoszyło się zło. Lecz będzie początek waszej boleści. Zaczną was prześladować, udręczać, zabijać, napadać na drogach i rogatkach i we własnych waszych domach. Będziecie w nienawiści u tych, którzy powstają przeciw Mojemu Świętemu Imieniowi Bożemu.
W te dni wielu zachwieje się we wierze. Będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawidzić. W tym czasie powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. Wzmoże się w te dni oziębłość tych, którzy byli gorliwi w modlitwie. Zaniechają modlitwy różańcowej. Będą powstawały różne grupy, nazywające siebie duchowymi widzącymi, mówiącymi fałszywymi językami, które rzekomo przywołują ducha wieków - nie wierzcie im! - W te dni wzmoże się nieprawość, fałsz, obłuda. Ludzie szukać będą zapomnienia w strasznych orgiach i pijaństwie. Powoli powstawać będzie oziębłość i lekceważenie Chrystusa Eucharystycznego. Będzie usunięty z centrum ołtarza. Miłość braterska zupełnie upadnie. będą się rozpadały zakony. Domy zakonne zostaną puste. Staruszki - zakonnice po 3, po 4 będą w gmachach olbrzymich. Beztrosko będą im zabierali i przystosowali na hotele i domy rozrywki. Stosunek człowieka do człowieka będzie bardzo wrogi, podejrzliwy. Lecz kto w tym czasie wytrwa w miłości świętej Bożej, aż do końca, będzie zbawiony.
Wtedy przybliży się i nadejdzie niespodziewanie Ten, co ma przyjść! I stanie Sąd Wielki. Ziemia odda to, co trzyma w sobie; wodę i ogień. A nikt nie będzie mógł mówić, że nie znał Ewangelii Świętej, że jej nie słyszał, bo ona będzie głoszona wszystkim. Bo tylko ona jest Prawdą i świadectwem Boga Najświętszego, Najwyższego, Zbawiciela świata, który był marły, a żyje wiecznie.
Czuwajcie, czuwajcie i módlcie się. Niech miłość wasza nie oziębnie do Boga Najświętszego i spraw Bożych, do religii świętej, do braci waszych, Miłujcie się, trwajcie w dobrych postanowieniach, by was przyjście Pana Najświętszego nie zaskoczyło jak potrzask, jak pułapka. Miejcie u pasa lampy napełnione oliwą. Czekajcie, a radość będzie wielka, gdy Pan stanie pośród was." Amen.
W Starym Testamencie, w księdze Joela jet powiedziane:
"W ostatnich dniach wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.
I uczynię znaki na niebie i na ziemi; krew i ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony."
O najbliższych wydarzeniach, które możemy się spodziewać w każdej chwili powiedziała Matka Boża przez Małego Kamyka dnia 6 IX 1984 r.:
"Wielu Naszych dzieci świata pyta, jak będzie kolejność wydarzeń. Powiem wam, Moje dzieci dla waszego zbudowania.
-Najpierw Ojciec Święty zostanie zraniony w zamachu na jego życie.
-Zaraz potem nadejdzie wielka rewolucja. Ta rewolucja dotknie cały świat w tym stopnie, jak to będzie w Rzymie, nawet w Wiecznym Mieście, gdzie czerwone siły zła, siły Anty-Chrysta, wedrą się do Watykanu, do bazyliki Św. Piotra.
-Papież wtedy ucieknie.
-Zaraz potem, Moje dziecko i dzieci, nastąpi Wielkie Ostrzeżenie.
-Po Wielkim Ostrzeżeniu rozpocznie się Trzecia Wojna Światowa.
-Potem nastąpi Wielki Cud.
-Wydarzenia po Wielkim Cudzie będą drastyczne, ponieważ nadejdzie pełne panowanie Anty-Chrysta, z panowaniem jego proroka, Anty-Papieża.
-Tuż za tymi wydarzeniami będzie inwazja narodów.
-Podczas następnych wydarzeń stanie się Znak bestii.
-Wtedy, Moje dziecko nastąpi smutek nad smutkami - końcowy akt Trzeciej Wojny Światowej z bombą atomową i pociskami, a po nich przyjdzie Kula Odkupienia.
-Obejmie ona Trzy Dni Ciemności. Przed tymi dniami przyjdzie Ekstaza. Tyle smutku, Moje dziecko i dzieci. Ludzkość mogłaby złagodzić wszystkie te cierpienia, gdyby się tylko modliła.
-Po Trzech Dniach Ciemności, Moje dziecko i dzieci, Chrystus Jezus, Pan, przyjdzie w wielkim triumfie, w Swoim Drugim Przyjściu, a wszelkie zło i złoczyńcy już nie będą istnieć. Widzisz, Moje dziecko, że te wydarzenia, które mają przyjść na tę niepokutującą generację, nie są przyjemne. Módlcie się, Moje dzieci, czyńcie pokutę, składajcie ofiary, żeby wielu Naszym dzieciom zostały oszczędzone takie okropności, jakich świat nigdy nie widział i nigdy nie zobaczy.
-Po powrocie Mojego Boskiego Syna na tę ziemię, rozpocznie się Panowanie dwóch Serc, długo oczekiwane Panowanie Pokoju. Ogród Raju zostanie przekazany naszym dzieciom. Nie będzie już grzechu, nie będzie już śmierci, nie będzie już łez, ani cierpienia, lecz radość, pokój i szczęście. Czy nie warto modlić się o to, Moje dzieci?"
W Apokalipsie Św. Jana, w Rozdziale 20 tak pisze o tym okresie Drugiego Przyjścia Chrystusa: "I ujrzałem trony - a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii, ani jej obrazowi i nie wzięli znamienia na czoło swe, ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem (tysiąc lat oznacza długi okres czasu). A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i tysiąc lat z Nim będą królować." (Kapłani Boga i Chrystusa to są tak mężczyźni jak i niewiasty, którzy dostąpią tego zaszczytu, ze w szczególny sposób będą uwielbiać Boga w wieczności.)