Clicks2.5K
Matka Kościoła, Królowa Polski i Hetmanka Polaków. Maryja, chociaż zawsze ta sama, uniwersalnie matczyna - na Jasnej Górze Zwycięstwa - patrzy na nas tak bardzo po polsku...More
Matka Kościoła, Królowa Polski i Hetmanka Polaków.

Maryja, chociaż zawsze ta sama, uniwersalnie matczyna - na Jasnej Górze Zwycięstwa - patrzy na nas tak bardzo po polsku...
Agata.B
My Polacy katolicy ponad tysiąc lat wyrastaliśmy w Polsce na wartościach chrześcijańskich. Z nich zrodziła się nasza kultura której się nie wstydzimy, i styl życia, który uszanował ojca, matkę, dziecko, starca , żebraka i nienarodzonego ..
Agata.B
Maryja, chociaż zawsze ta sama, uniwersalnie matczyna - na Jasnej Górze Zwycięstwa - patrzy na nas tak bardzo po polsku.. 🙏 🙏 🙏
2 more comments from Agata.B
Agata.B
Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego Narodu Polskiego. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica"
Agata.B
Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego Narodu Polskiego. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica"
Nemo potest duobus dominis servire !
Króluj nam Chryste !
alica32
Kardynał A. Hlond..Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę". Ksiądz Prymas uwrażliwiał kapłanów i wiernych, aby byli świadomi, że są w samym centrum dramatycznego zmagania się dobra ze …More
Kardynał A. Hlond..Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę". Ksiądz Prymas uwrażliwiał kapłanów i wiernych, aby byli świadomi, że są w samym centrum dramatycznego zmagania się dobra ze złem.
alica32
Maryja, chociaż zawsze ta sama, uniwersalnie matczyna - na Jasnej Górze Zwycięstwa - patrzy na nas tak bardzo po polsku.. 🙏 🙏 🙏
6 more comments from alica32
alica32
Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego Narodu Polskiego. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica". 🙏 👏
alica32
Panno nad pannami, Święta nad Świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
najśliczniejszy kwiecie, lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo!
🙏
alica32
Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego Narodu Polskiego. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica". 👏
alica32
Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego Narodu Polskiego. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica".
alica32
My Polacy tak jak inne ludy słowiańskie ponad tysiąc lat wyrastaliśmy w Polsce na wartościach chrześcijańskich. Z nich zrodziła się nasza kultura 👏 której się nie wstydzimy, i styl życia, który uszanował ojca, matkę, dziecko, starca , żebraka i nienarodzonego ..
alica32
Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego Narodu Polskiego. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica".
kubana103
MATKA KOŚCIOŁA, KRÓLOWA POLSKI I HETMANKA POLAKÓW.
🤗 👏 😉
alica32
Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego Narodu Polskiego. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica". 👏 🙏
alica32
Tysiąc lat wyrastaliśmy w Polsce na wartościach chrześcijańskich. Z nich zrodziła się nasza kultura 👏 której się nie wstydzimy, i styl życia, który uszanował ojca, matkę, dziecko, starca , żebraka i nienarodzonego ..
2 more comments from alica32
alica32
Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego Narodu Polskiego. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica". 👏
alica32
Maryja, chociaż zawsze ta sama, uniwersalnie matczyna - na Jasnej Górze Zwycięstwa - patrzy na nas tak bardzo po polsku..
danutadubiel
(...) "Gdyby św. Katarzyna ze Sieny i inne dzielne święte kobiety wygasiły rozum, to nie dostrzegłyby zła, które dzieje się w Kościele, nie osądziłyby spraw ludzkich, nie rozróżniłyby jasno dobra i zła, nie doszłyby do przekonania i do decyzji, że trzeba adekwatnie reagować. Trzeba, by ratować Kościół – Oblubienicę Chrystusa! Rozumne działanie. Katolickie. Mądre, rozumne, święte, odważne …More
(...) "Gdyby św. Katarzyna ze Sieny i inne dzielne święte kobiety wygasiły rozum, to nie dostrzegłyby zła, które dzieje się w Kościele, nie osądziłyby spraw ludzkich, nie rozróżniłyby jasno dobra i zła, nie doszłyby do przekonania i do decyzji, że trzeba adekwatnie reagować. Trzeba, by ratować Kościół – Oblubienicę Chrystusa! Rozumne działanie. Katolickie. Mądre, rozumne, święte, odważne kobiety. Dzielne!
( Ks. Jacek Bałemba)
alica32
Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego Narodu Polskiego. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica". 👏 👍