Clicks23

HAZATÉRT

Ralfi
HAZATÉRT vidáman játszik a strázsa angyal a langyos déli áprilisi szélben ide oda kergeti a hófehér tipegő topogó bárány felhőket terelgeti őket egyre csak a fényre fújja őket mint a szálló tollpih…More
HAZATÉRT
vidáman játszik a strázsa angyal
a langyos déli áprilisi szélben
ide oda kergeti a hófehér
tipegő topogó bárány felhőket
terelgeti őket egyre csak a fényre
fújja őket mint a szálló tollpihéket
miket megáldott a megtért lidérc
s az angyal dagadó púpos arccal
ismét a tekergő felhőkre fúj
ráül a langyos déli szélre
és a kószáló bari bárányfelhők
újra együtt bégetnek az égen
az angyal édesen bukfencezik
és örvendezik a tiszta lelke
szárnyal a széles jó kedve
kacag a mézes déli szélben
nevetve fordul aranyló lába
és hirtelen oly látványba botlik csillogó szemének nevető szárnya
megtorpan az angyal lendülete
és sírásra görbül kiddusa
az angyal rémült szívében
mert a szenvedő Urát látja
megfeszítve a golgotai kereszten
a déli szél hirtelen lehűl
szívet metszően hideg lesz
mindenütt kívül és belül
s az angyal forró könnye
megered szerelmes szívéből
könnyekkel teli forró esőt hoz
és megfordul a jajongó déli szél
Jézus utolsó hangos kiáltása
a pokol tüzes tornácáról
a mennyei szentély a szívébe ér
és a FIÚ kiszenvedett lelke
az Atyához békében hazatér
sírnak és nevetnek a felhők
az angyal letette a pásztor botját
hálásan csókolja élő Krisztusát
mindenki leborulva imádja
a mennybe hazatért győztes URÁT !