Coburg
1.1K

Páter Pio a pápež, zabitý pri umelom potrate