Clicks29
vi.news

Các giám mục Tây Ban Nha "chính quy hóa" lãnh đạo Hồi giáo

Hội nghị giám mục Tây Ban Nha đã viết một lời chia buồn về cái chết của Riay Tatary Bakry, 72 tuổi, được ký bởi Giám mục Almeria Gonzáles Montes và Giám mục Valladolid Argüello García.

Tatary là một người theo đạo Sunni gốc Syria đã trở thành Imam ở Madrid và qua đời với tư cách là chủ tịch Ủy ban Hồi giáo Tây Ban Nha, đại diện hợp pháp của tất cả các tổ chức Hồi giáo ở Tây Ban Nha.

Các giám cầu xin "Thiên Chúa tối cao, từ bi và nhân hậu nhất" - một cách diễn đạt theo kiểu Hồi giáo điển hình - "chào đón ông ấy trên Thiên đường, ban thưởng cho ông và ban cho ông ấy sự bình an."

Hình ảnh: Riay Tatary Bakry, #newsLqgvmweerr