euzebiusz
2111.6K

Ta święta kobieta poprowadzi Polskę do iskry Woli Bożej, cudowny przekaz dla Polski i wyjaśnienie iskry od Siostry Faustyny.

Ta święta kobieta poprowadzi Polskę do iskry Woli Bożej, cudowny przekaz dla Polski i wyjaśnienie iskry od Siostry Faustyny. Tu jest klucz do zrozumienia roli Polski w planach Bożych.
Służebnica Boża Luisa Piccarreta przez 64 lata nie ruszała się z łóżka żywiąc się jedynie Komunią świętą. Jej dusza często przebywała poza ciałem, razem z Jezusem i łączyła się ponownie z ciałem jedynie na polecenie wydane przez księdza.
Kim jest Luisa (Luiza) Piccarreta?
Sługa Boża, Luiza Piccarreta, „Mała Córeczka Woli Bożej” jest stworzeniem, które Jezus wybrał, aby dać w niej początek spełnienia Swego ideału, Swego wiecznego Dekretu, tak aby został on rozpowszechniony w Kościele i na całym świecie: aby Jego Wola Boża była w nas tym, czym jest w Bogu – Jego Życiem, Jego Szczęściem i Źródłem wszystkich Jego dzieł.
Luiza urodziła się w Corato (Bari, Włochy) 23 kwietnia 1865. Spędziła tam całe swoje życie i zmarła 4 marca 1947. Aż po dziś dzień ludzie pamiętają ją jako „Luizę, Świętą”. Jej proces beatyfikacyjny został otwarty w 1994 roku. Jest wielu świadków życia Luizy (między innymi wielu kapłanów, także biskupi, kardynał a nawet kanonizowany Święty – Św. Hannibal Maria Di Francia, który odwiedzał ją przez 17 lat).

Jakie jest w kilku słowach przesłanie Luizy?
Luiza może wypowiedzieć słowa Jezusa: «Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego Wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego» (J 7, 16-17). A także te, które Jezus powiedział do Samarytanki: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić” – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej» (J 4,10)
Ale najważniejsze jest to , że Luiza przekazuje tak jak Siostra Faustyna Kowalska orędzie o Miłosierdziu, tak Ona Luisa orędzie o Woli Bożej, Jezus Polskę szczególnie umiłował i teraz czeka na odpowiedź od tego Narodu Wybranego, aby posłuszna była Woli Bożej, trzeba jeszcze poznać co to jest i czym jest Wola Boża, bo jeszcze w Polsce nie wypełniamy Jej do końca.
Wola Boża gdy zostanie przyjęta i wprowadzona do Polski przez wszystkie stany, wtedy dopiero będzie jaśnieć wśród wszystkich narodów i będzie im przewodzić. Jasne przesłanie o Woli Bożej płynie z pism Luizy i jest logiczne i bardzo czytelne , chciejmy szczególnie my Polacy poznać tą Wolę przez pisma tej niesamowitej mistyczki.

Jezus jasno wskazał na nasz naród, naród Polski z Królową Jego Matką na czele. Teraz dokonuje się przemiana i poddaństwo Woli Bożej w naszym Polskim Narodzie. A Duch Boży jest właśnie wylany na ten naród i Duch Święty jest przelany z narodu żydowskiego na nasz Naród Polaków.
Więcej o pismach na www.wolaboza.org
Anieobecny
Chrystus, bo Jego to słowa, obiecuje wywyższenie kraju naszego
ale pod warunkiem....
Pamięta kto, jaki....?

nawet w tym tekście powyżej...
Cyt. :
,,Wola Boża - gdy zostanie przyjęta..."
EON shares this
15
...
piotr_sed shares this
57
Żyć w Woli Bożej oznacza posiadać tę samą Wolę Boga jako własne życie w myśl tego, co ukazują nam Pisma Luizy Piccarrety. Było to życie Jezusa, naszego Pana i Maryi, Jego i naszej Matki.
www.wolaboza.org