vi.news
49

Báng bổ mới nhất: Bình thánh thể Pachamama ở Mexico

Giáo xứ San Juan de Macias ở Guadalajara, Mexico, sử dụng "bình thánh thể" Pachamama để nhạo báng bánh thánh.

Giáo xứ được điều hành bởi Cha Juan Pedro Oriol, người Tây Ban Nha. MarcoTosatti.com (ngày 1 tháng 7) báo cáo rằng Oriol “rất quyền lực” trong tổng giáo phận Guadalajara và Hồng y địa phương José Robles Ortega, 72 tuổi, “không thể nói không với bất cứ điều gì” - trừ khi đó là những thứ thuộc Công giáo.

Lần đầu tiên người ta nhìn thấy "bình thánh thể" Pachamama tại một lễ hội dành cho giới trẻ gần đây (ảnh).

Pachamama là một nữ thần sinh sản được tôn kính trên dãy Andes. Nó được cho là mẹ/vợ của Inti (thần mặt trời) và mẹ của Mama Killa (nữ thần mặt trăng), và có liên quan tới các linh mục đồng tính ẻo lả.

#newsDkkynmdujj