00:27
rex.
788
Australia Przymusowe szczepienie dzieci! Czy tego chcemy w PL Sceny jak z obozów w czasie 2 W.Ś