Clicks3.8K

Záhrada Panny Márie 4/5

Melichar Stehlik
Mariánske Kňazské Hnutie -don Stefano Gobbi na Slovensku, september 1996.