Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Druga lektura eucharystyczna na pierwszy czwartek miesiąca

+ M

"Przyczyną bezpośrednią braku czci jest bez wątpienia modernistyczny ryt Komunii świętej na rękę, ryt z obiektywnego i fenomenologicznego punktu widzenia dość banalny i laicki, wymyślony przez kalwinistów, dla których Eucharystia jest jedynie czystym symbolem.

Jako przyczynę ogólną braku czci wobec Najświętszego Sakramentu można też wskazać bardzo kulejącą katechezę oraz takież nauczanie doktrynalne, czasami czysto protestanckie. Trzeba wykonywać gesty liturgiczne tak jak się wierzy, bo jeśli nie – prędzej czy później – w końcu zaczniemy wierzyć w sposób, w jaki wykonujemy gesty. (...)

– Trzeba zapewnić prostą i jasną doktrynę eucharystyczną, ubarwioną poruszającymi przykładami z życia świętych lub dzieci, które wielbią Eucharystię. Bardzo użyteczne byłyby też opowiadania o cudach eucharystycznych lub o nawróceniach zaistniałych wskutek misterium eucharystycznego.

Ale przykład dorosłych jest także – z pedagogicznego punktu widzenia – nieodzowny: dziecko powinno zobaczyć jak kapłan, ojciec, matka czy też katecheta klękają przed Najświętszym Sakramentem czy też na klęcząco i z wielkim szacunkiem przyjmują Komunię świętą, oraz na klęczkach i w skupieniu składają dziękczynienie po Komunii świętej. Exempla trahunt! (przykłady pociągają). (...)

Tymczasem trzeba by częściej dawać dzieciom i dorosłym katechezę oraz pełne i dokładne nauki o Eucharystii, zwłaszcza o wielkości i wzniosłości Komunii świętej. Później należałoby konkretnie wyjaśnić rzeczywiste i częste ryzyko, niebezpieczeństwo utraty czy też kradzieży partykuł eucharystycznych, uzmysławiając wiernym bolesny i straszny fakt, że Nasz Pan obecny w Świętej Eucharystii, w niezliczonej liczbie kościołów jest po prostu rozdeptywany".

Cały WYWIAD z Biskupem Athanasiusem Schneiderem CZYTAJMY tutaj:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/rozmowa-z-bp-at…

.