09:44
Evanjelizacia
2.2K
✞ Dar pre Ježiša - Troch kráľov - Zjavenie Pána Mt 2,1-12 ► Evanjelizacia.eu | meditácie 2014/2015 | www.youtube.com/watch www.youtube.com/watchMore
✞ Dar pre Ježiša - Troch kráľov - Zjavenie Pána Mt 2,1-12

Evanjelizacia.eu | meditácie 2014/2015 |
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch