19:23
rex
1.3K
Pycha pożywką satana i fałszywych proroków. Ks. prof. Andrzej Zwoliński - O Ewah, has Satanie i Hadamie oraz o błędzie antropologicznym.More
Pycha pożywką satana i fałszywych proroków.

Ks. prof. Andrzej Zwoliński - O Ewah, has Satanie i Hadamie
oraz o błędzie antropologicznym.