04:09
† Nasledujme Pannu Máriu | Mt 7,21.24-27 | Kostol Zvestovania Pána a františkánsky … Meditácie Ľubomíra Stančeka | Mt 7,21.24-27 | Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane,…More
† Nasledujme Pannu Máriu | Mt 7,21.24-27 | Kostol Zvestovania Pána a františkánsky …

Meditácie Ľubomíra Stančeka | Mt 7,21.24-27 | Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,' vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."
www.evanjelizacia.eu
Ak máte záujem dostávať denné meditácie zdarma priamo na Váš e-mail, pošlite svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu