Clicks31
vi.news

Ukraine chống lại Đức: Nội chiến giáo hội vì ban phước cho người đồng tính

Tổng Giám mục Mieczyslaw Mokrzycki của Lviv, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ukraina, đã chỉ trích một cuốn sách của các Giám mục Đức với các biểu mẫu dành cho “việc cử hành phước lành phụng vụ” cho các kết hợp đồng tính.

"tức này đã gây ra nỗi buồn, đau đớn và bối rối." Mokrzycki đã viết trong một tuyên bố ngày 26 tháng 2, "Hành vi đồng tính là tội lỗi và bị lột trần khỏi ân sủng thánh hóa."

Mokrzycki giải thích rằng quan điểm mà các giám mục Đức ủng hộ đồng tính luyến ái trình bày không phù hợp với niềm tin, cả trong Sách Thánh và Truyền thống của Giáo hội:

“Giáo hội dạy rằng sự tôn trọng đối với người đồng tính luyến ái không được dẫn đến việc chấp thuận hành vi đồng tính luyến ái hoặc hợp pháp hóa các mối quan hệ đồng tính luyến ái.”

Mokrzycki khuyến khích cầu nguyện cho Giáo hội ở Đức. Từ năm 1996 đến 2005, Mokrzycki là thư ký của John Paul II. Benedict XVI đã bổ nhiệm ông làm thư ký thứ hai cùng với Georg Gänswein sau khi ông nhậm chức.

Hình ảnh: Mieczyslaw Mokrzycki, Reinhard Marx, © wikicommmons, CC BY-SA, #newsNduxqvhqpg