18:21
daniel.k
92.6K
Ksiądz Małkowski o Księdzu Natanku [całość] Rozważania Ks. Małkowskiego nt. kontrowersyjnych kazań Ks. Natanka i jego relacji z Kard. Dziwiszem Wypowiedź zarejestrowała Agnieszka Piwar z Ruchu Wolności …More
Ksiądz Małkowski o Księdzu Natanku [całość]

Rozważania Ks. Małkowskiego nt. kontrowersyjnych kazań Ks. Natanka i jego relacji z Kard. Dziwiszem
Wypowiedź zarejestrowała Agnieszka Piwar z Ruchu Wolności
fotografie ze strony www.piotrnatanek.pl
w tle "Christus factus est pro nobis" - chorał gregoriański
opracowanie dla celów edukacyjnych wśród Polskich Chrześcijan

www.youtube.com/watch
stanislawp
fr-giovanni
Twoje analizy Rycerstwa Chrystusa Króla różnią się bardzo z opinią ks Małkowskiego.
Jakoś nie widzę Ciebie i Twoich wspólbraci dyskutujących ze znanymi autorytetami o znanych nazwiskach.
Ta sama Twoja taktyka odnosi się do innych samowoli biskupów lokalnych, którzy odmawiają posłuszeństwa Papieżowi i wymuszają swoje decyzje typu Komunia na stojąco i na rękę.
Nie widzę bracie Twojej …More
fr-giovanni
Twoje analizy Rycerstwa Chrystusa Króla różnią się bardzo z opinią ks Małkowskiego.
Jakoś nie widzę Ciebie i Twoich wspólbraci dyskutujących ze znanymi autorytetami o znanych nazwiskach.
Ta sama Twoja taktyka odnosi się do innych samowoli biskupów lokalnych, którzy odmawiają posłuszeństwa Papieżowi i wymuszają swoje decyzje typu Komunia na stojąco i na rękę.
Nie widzę bracie Twojej dobrej woli upominania błądzących hierarchów, pouczania ich o posłuszeństwie i obrony wiernych, którzy mają pełne i niezbywallne prawo do utrzymania Tradycyjnej formy "Komunii na Kolanach i do ust".
Takie jest Prawo Stolicy Apostolskiej
Komunia na stojąco jest zezwolona Indultem - na zasadzie wyjątku w bardzo ograniczonym zakresie ścisłych wymagań!

Przywróćcie nam klęczniki i nie wprowadzajcie zamieszania i kłótni!
Może już dość waszego uporu i poniżania pobożnego ludu?
fr giovanni, Twoja akcja w mediach jest prosta do rozszyfrowania.
daniel.k
Uznanie podległości wspólnot politycznych władzy Chrystusa nie jest jednakowoż tylko prostą konstatacją, jako konieczny wynik poprzedzającego ją rozumowania. Wikariusz Chrystusa nie opisuje tutaj jakiegoś prawa natury tak nieodpartego, jak na przykład prawo grawitacji, albowiem – jak już wiemy – źle zreflektowana, lecz zawsze wolna, wola ludzka może (jest w stanie możności) temu panowaniu się …More
Uznanie podległości wspólnot politycznych władzy Chrystusa nie jest jednakowoż tylko prostą konstatacją, jako konieczny wynik poprzedzającego ją rozumowania. Wikariusz Chrystusa nie opisuje tutaj jakiegoś prawa natury tak nieodpartego, jak na przykład prawo grawitacji, albowiem – jak już wiemy – źle zreflektowana, lecz zawsze wolna, wola ludzka może (jest w stanie możności) temu panowaniu się przeciwstawić lub je ignorować. Dlatego, Społeczne Królestwo jest w encyklice prezentowane nie jako coś danego, lecz zadanego, jako powinność nałożona na piastunów władzy doczesnej wraz z ich poddanymi. Są oni wprost wezwani do publicznego poddaństwa Królowi Królów - pod rygorem utraty niezbędnego do sprawowania władzy autorytetu oraz ryzyka umniejszenia dobra powierzonych ich pieczy ojczyzn: Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny [Qp, 15]. W związku z tym Pius XI przywołuje też argument ze swojej poprzedniej encykliki (Ubi arcano Dei) o groźbie zburzenia fundamentów władzy przez zastąpienie zasady pochodzenia władzy od Boga demokratyczną antyzasadą jej pochodzenia od ludzi; wskazuje tym samym niedwuznacznie na ścisłą koherencję między ustrojową teorią i praktyką demokracji a religijnym i politycznym ateizmem.
Papieska troska o oparcie władzy publicznej na zdrowej i mocnej – a zatem transcendentnej, bo wszelka inna jest z natury krucha – opoce wyraża się dalej w ukazywaniu wielorakich dobrodziejstw płynących dla ludzi wszelkiego stanu z publicznego uznania królewskiej władzy Chrystusa. Byłoby to przeniknięcie całego społeczeństwa sprawiedliwą wolnością, ładem, zgodą i pokojem.
malgorzata16
Bardzo piękne dzisiejsze kazanie Księdza Piotra o Kapłaństwie!
Rozumiem niektórych ,co woleliby tych prawd nie słyszeć - zbyt potrząsają sumieniem.Ale prawe natury muszą poczuć wdzięczność za te słowa Prawdy o misji jaką spełnia Kapłan.Oczywiście że tego w seminarium nie usłyszy,więc tym większa wdzięczność dla Księdza Piotra za ponoszoną ofiarę jaką przychodzi Mu płacić za niezłomną Wierność …More
Bardzo piękne dzisiejsze kazanie Księdza Piotra o Kapłaństwie!
Rozumiem niektórych ,co woleliby tych prawd nie słyszeć - zbyt potrząsają sumieniem.Ale prawe natury muszą poczuć wdzięczność za te słowa Prawdy o misji jaką spełnia Kapłan.Oczywiście że tego w seminarium nie usłyszy,więc tym większa wdzięczność dla Księdza Piotra za ponoszoną ofiarę jaką przychodzi Mu płacić za niezłomną Wierność Powołaniu.Niech DUCH ŚWIĘTY Umacnia Drogiego Kapłana - banitę z Grzechyni na tej Drodze!
daniel.k
To pora bohaterów, wyznawców, męczenników.
Chrystus rozwija szeroko swój niepokalany a zwycięski sztandar.
Klękajcie ludy w modlitewnym hołdzie! Radosną cześć oddajcie królów Królowi
(Hymn z Liturgii Godzin na uroczystość Chrystusa Króla) i za nim pożądajcie jako lud mocny, zgotowany ku bitwie (Jl 2,5).
Bo On ma królować (1Kor 15,25).
III. Jezus Chrystus wczoraj i dziś: on i na wieki(Hbr 13,8)…More
To pora bohaterów, wyznawców, męczenników.
Chrystus rozwija szeroko swój niepokalany a zwycięski sztandar.
Klękajcie ludy w modlitewnym hołdzie! Radosną cześć oddajcie królów Królowi
(Hymn z Liturgii Godzin na uroczystość Chrystusa Króla) i za nim pożądajcie jako lud mocny, zgotowany ku bitwie (Jl 2,5).
Bo On ma królować (1Kor 15,25).
III. Jezus Chrystus wczoraj i dziś: on i na wieki(Hbr 13,8).
masada
Bóg zapłać za rozważanie.
marga61
Bogu wielkie dzieki za tego kaplana i poparcie dla wszystkich pragnacych intronizacj PANA JEZUSA NA KROLA POLSKI.
baj900
Dziekujemy ks.Małkowskiemu za dobre słowo!!!!!!
Wszyscy opluwają ks.Natanka a tu patrz, jeden sprawiedliwy.
PozdrawiamMore
Dziekujemy ks.Małkowskiemu za dobre słowo!!!!!!

Wszyscy opluwają ks.Natanka a tu patrz, jeden sprawiedliwy.

Pozdrawiam
daniel.k
Było i jest usuwane.
Nie wiem komu to przeszkadza.
Słwek30
To już było tutaj kilkakrotnie?!!!